هاوار سنه: رژیم ایران می‌خواهد بسیجی‌گری را با سیاست‌های کثیفش عادی جلوه دهد

 گریلا هاوار سنه اعلام کرد، رژیم با سیاست‌های کثیفش می‌خواهد بسیجی شدن را عادی نشان دهد و گفت، "تلاش می‌کنند به مردم و به ویژه جوانان کارت بسیج بدهند، اما جامعه و به ویژه جوانان باید هوشیار باشند و علیه این کار رژیم موضع‌گیری کنند."

 گریلای جوان «هاوار سنه» اهل شهر سنه در روژهلات کوردستان می‌باشد. وی پس از آنکه به صفوف گریلا پیوست و با فلسفه‌ی رهبر آپو آشنا شد، تغییرات بسیاری را در خود احساس کرد و همانطور که خود او می‌گوید، به سمت دنیای معنوی پیش می‌رود.

گریلای یگان‌های روژهلات کوردستان، هاوار در مورد فلسفه‌ی رهبر آپو می‌گوید، فلسفه‌ی رهبر آپو فقط در کتاب‌ها خوانده نمی‌شود، قبل از آن که به صفوف گریلا بپیوندم کتاب‌های رهبری را می‌خواندم، اما پس از آنکه به کوهستان آمدم با دیدن این فلسفه از نزدیک و زندگی کردن با آن، نظرات من بسیار گسترده‌تر شدند. شناخت من از زندگی تغییر کرد. زمانی که من در میان سیستم حاکم بر جامعه زندگی می‌کردم، زندگی را پدیده‌ای صرفا فیزیکی و مادی می‌دیدم، به عنوان مثال من فقط یک درخت را می‌دیدم و می‌خواستم به وسیله‌ی آن کل جنگل را بشناسم، اما نتیجه‌ای به دنبال نداشت. برای نمونه من به نیرو و توان خود باور نداشتم، زندگیم در چهارچوب سفید و سیاه بود،  اما در فلسفه‌ی رهبری زندگی کوانتومیک وجود دارد، معنویت عمیق است. کاری می‌کند که انسان خود را در تنش‌ها و مسائل بشناسد و به راه حل تبدیل کند. فلسفه‌ی رهبری لحظه به لحظه زندگی است."

 خلق سنه مردمی مقاومتگر هستند

 گریلا هاوار سنه در ادامه به سیاستی که در مورد سنه اجرا می‌شود گفت،" سنه تاریخی از مقاومت و مقابله دارد و  چون خلقی مقاومتگر دارد، همیشه تحت فشار دشمن بوده است، مردم آن قتل‌عام شده‌اند و دشمن همیشه خواسته است این پتانسیل را از بین ببرد. خلق سنه هرگز در مقابل دشمن تسلیم نشده‌اند، مقاومت ۲۴ روزه‌ی سنه و قتل‌عام مردم نشان دهنده این مقاومت و مقابله است. اما با گذشت ایام و زمانی که دشمن متوجه شد نمی‌تواند به این روش اراده‌ی مردم را بشکند، سیاست خود را نرم‌تر کرد. این بار با شیوه‌های نرم می‌خواهد بر مردم پیروز شود و آنها را از جوهر و اصل خود دور کند. تا کنون با شیوه‌های خشک و خشن می‌خواست بر مردم غالب شود اما زمانی که فهمید نتیجه‌ای به دست نمی‌آورد، این بار می‌خواهد با روش‌های نرم به نتیجه برسد. به عنوان مثال تا کنون با زبان فارسی مردم را آموزش می‌داد، اما اکنون این سیاست را تغییر داده و مردم را با زبان سورانی می‌خواهد با فرهنگ رژیم آشنا کند، اما این نوعی فریب است. حقوق فرهنگی و روشنفکری خلق کورد از این راه بیشتر نقض می‌شود، یعنی این بار با زبان سورانی و با بکار گرفتن این زبان می‌خواهد مردم را ذوب کند."

 بسیج و بسیجی‌گری با کرامت وجودی کوردها منافات دارد

 گریلا هاوار سنه در مورد سیستم مزدورسازی صحبت کرد و گفت، این امر برای از بین بردن شکوه و کرامت کوردها انجام می‌شود و یکی از شهرهایی که این سیاست در آن اجرا می‌شود، شهر سنه می‌باشد. وی گفت،"سیستم مزدورسازی توسط رژیم پیش برده می‌شود. می‌خواهند هر کسی دارای شناسنامه و کارت بسیج باشد و از این راه سیستم مزدوریگری را گسترش داده‌اند، به عنوان مثال بسیج زنان، بسیج کودکان، بسیج دانشجویان، بسیج دانشگاه، بسیج محله، بسیج روستا و غیره. یعنی از این راه سیستم جاسوسی را پیشرفت داده‌اند."

 وی در ادامه گفت، در ایران این مسئله به حدی پیشرفت کرده است که گفته می‌شود 'اگر کسی کارت بسیج نداشته باشد، در سیستم ایران زندگی برایش سخت و دشوار خواهد بود'. گریلا هاوار سنه در ادامه گفت، "از همان کودکی به آنها کارت بسیج می‌دهند، اما این مسئله بسیار خطرناک است و از این راه کودکان را علیه ارزش‌های کوردها به کار گرفته و آنها را وابسته‌ی دولت می‌کنند. به آنها یاد می‌دهند از همان کودکی جاسوسی پدر و مادرشان را برای رژیم بکنند. آیا چنین کودکی می‌تواند پیشاهنگ جامعه باشد و ارزش‌های خود را حفظ کند؟ اگر به این روش بزرگ شود و پرورش یابد فقط برای حکومت می‌تواند فردی  خوبی باشد و همیشه گوش به فرمان آنها باشد. به همین دلیل خانواده‌ها باید بسیار هوشیار باشند و در مقابل این سیاست بایستند. ۲۰ سال پیش اگر در سنه به کسی گفته می‌شد 'تو بسیجی هستی'، این حرف برای وی بسیار سنگین و ناخوشایند بود، چون جامعه چنین کسی را نمی‌پذیرفت. اما اکنون سیستم کاری کرده است که بسیجی بودن بسیار عادی و مشروع نشان داده می‌شود،  همه‌ی جامعه و به ویژه زنان و جوانان باید علیه این بازی سیستم هوشیار باشند و ارزش‌های کوردبودن و کوردستان را حفظ کنند."