هنرمندان باید علیە قتل‌عام فرهنگی واکنش نشان دهند + [ویدیو]

چم : "هنر‌مند کُرد نمی‌تواند ادعا کند تنها با هنرآفرینی با زبان کردی، مسئولیت خود را به انجام رسانده است، بلکه باید حس و اندیشه‌اش یکی باشد."

چم : "هنر‌مند کُرد نمی‌تواند ادعا کند تنها با هنرآفرینی با زبان کردی، مسئولیت خود را به انجام رسانده است بلکه باید حس و اندیشه‌اش یکی باشد."

هنرمند "برمال چم" گفت: تلاش بسیار فراوانی برای نابودی و استثمار فرهنگ و زبان کُردی از سوی دشمنان صورت می‌گیرد. به همین دلیل هر کس باید به نوبه خود برای گسترش زبان و فرهنگ کردی تلاش کند.

 

وی در ادامه گفت: "زبان کردی را نه تنها در دانشگاه بلکه باید در خانه، کوچه، خیابان، محل کار و تمام عرصەها بکار گیریم و آنرا حفظ نماییم."

 

"خلق کرد دارای فرهنگ و زبان کهن می‌باشد"

 

چم در ادامه گفت: زبان و فرهنگ کردی دارای تاریخی بسیار کهن می‌باشد. هر چند در طول تاریخ با دشواری، ظلم و جنگهای ویژه مواجه شده است اما تا به امروز استوار مانده و تا حدودی از خود محافظت نموده است و این بسیار حائز اهمیت است.

 

چم خاطرنشان کرد که صاحبان قدرت نه تنها در بعد فیزیکی بلکه در بعد فرهنگی نیز اقدام به نابودسازی و قتل عام خلق کرد نمودەاند. برای همین می‌خواهند خلق کُرد از فرهنگ، هنر و زندگی اجتماعی خود دست بردارد.

 

برمال چم اینگونە بە سخنان خود ادامە داد: هر چند با وجود فشارها و تلاشهای مداوم برای نابودی زبان و فرهنگ کردی توانستە‌ایم زبان و فرهنگ خود را تا حدودی حفظ کنیم اما این بدان معنی نیست که آسمیلاسیون صورت نگرفته است.

 

"پ.ک.ک با خود پیشرفت و توسعه بسیار به ارمغان آورد"

 

وی افزود: کرد در طول تاریخ در مقابل هرگونه قتل عامی مقاومت نموده است به خصوص همراه پ.ک.ک در این زمینه بسیار پیشرفت کرده است.

 

برمال چم در ادامە سخنان خود گفت:"با مبارزات "پ.ک.ک"پیشرفت بسیار معناداری در عرصە فرهنگ کردی صورت گرفته است. خلق کُرد همگام با مبارزە خود در جنبش آزادیخواهی بیشتر به دفاع از فرهنگ خود پرداختند و سعی کردند خود را از نو بیافرینند و فرهنگ مقاومت در میان جامعه ایجاد شد."

 

"پیشرفت و توسعه فرهنگی ادامه دارد"

 

مبارزه‌ی خلق کرد در زمینه فرهنگی و هنری به مرحله مهمی رسیده است. دولت ترک می‌خواهد با آسمیلاسیون و فشار فیزیکی از آن ممانعت به عمل آورد و در این زمینه جنگی ویژه فراگیری را بر خلق ما تحمیل می‌نماید. به همین دلیل مقاومت خودمدیریتی اهمیت بیشتری یافته است.

 

چم در ادامه گفت: با وجود تشدید سرکوب و قتل‌عام همەجانبە، مبارزات فرهنگی به مرحله‌ای حائز اهمیت رسیده است. آسمیلاسیون مدتهاست به عنوان جنگ ویژه در جریان است. تا جایی که به حملە فیزیکی انجامیده است و بە قتل‌عام فیزیکی دست زدەاند. بخصوص مقاومت جزیر، سلوپی نمونه‌ای از آن است که رژیم ترکیه دست به دخالت فیزیکی زدند، آنها با هدف تصفیه کامل خلق کرد دست به این اعمال می‌زنند.

 

"آسمیلاسیون و تهاجم فرهنگی ادامە دارد"

 

هنرمند چم با اشاره به اهمیت زبان و فرهنگ و حفاظت از آن و تلاش برای گسترش آن گفت نه تنها در دانشگاهها بلکه باید در تمام عرصەها زندگی زبان کردی را بکار گیریم.

وی در ادامه گفت: در توسعه فرهنگی، زبان در اولویت است و باید مبنا قرار گیرد. سالیان درازی است که [دشمنان خلق ما] در تلاشند تا زبان مادری خود را فراموش کنیم. از تدریس آن در مدارس جلوگیری کرده و آنرا ممنوع نموده‌اند. تلاشهای آکادمیک به تنهایی کافی نیست و باید در زندگی روزمره  زبان مادری را بکار گیریم، باید در کوچه ها،خیابانها، منازل و محل کار با زبان مادری سخن بگوییم.

 

"هنرمندان باید در توسعه ی زبان کردی پیشگام باشند"

 

هنرمند چم گفت: تهاجم فرهنگی و سیاست قتل‌عام و نابودی فرهنگی بسیار افزایش یافته است و در این میان هنرمندان مسئولیت سنگینتری به عهده دارند.

او در رابطه با این موضوع گفت: دولت ترکیه با آسمیلاسیون و نابودی فرهنگ ما موسیقی و ترانه‌های ما را به ترکی تبدیل کردند، سخن گفتن به زبان کردی ممنوع شد و مجازات آن زندان و شکنجه بود. اما ما این دوره را طی نموده و به امروز رسیدیم. ما مقاومت کرده و به زبان خود سخن می‌گوییم. ترانه‌هایمان را با زبان مادری می‌خوانیم. مسئولیت ما بسیار سنگین است و باید زبان  خود را به زبان زندگی تبدیل کنیم."

 

"پندار، گفتار و عمل هنرمند باید یکی باشد"

 

برمال چم به اهمیت تداوم مبارزە جامعه در عرصە هنر و پیشرفت آن در زمینەهای فرهنگی اشاره کرد و گفت:" باید با جدیت به تلاش و مبارزه بپردازیم. هم در زمینه پیشگیری از آسمیلاسیون و نابودی فرهنگی و هم در زمینە توسعه و بازآفرینی هر چه بیشتر آن. مجبوریم در این موارد مؤثرتر عمل کنیم."

چم به سخنان رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اشاره کرد که گفته است:"تنها زمانی که تفکر و گفتار و عمل یکی باشد میتوان یک کار عالی آفرید' و افزود؛" رهبر آپو به لزوم مطابقت فکر و عمل اشاره می‌کند . اندیشه و عمل هنرمند نیز باید یکی گردد تا بتواند موثر باشد. باید تلاش و مبارزه فرهنگی را سرلوحه کار خود قرار دهد و در اینراە سختی بسیار متحمل شود."