نیروهای مدافع خلق: یاد و خاطره رفیق دفریم آمارگی را زنده نگاه می‌داریم

ه.پ.گ با صدور اطلاعیه‌ای هویت گریلای شهید محمد توکای با کد سازمانی «دفریم آمارگی» را که در حملات دولت اشغالگر ترک در سال ٢٠١۵ به شهادت رسیده است اعلام کرد و مراتب تسلیت خود را به خانواده این شهید و خلق میهن‌دوست کورد اعلام داشته است.

در اطلاعیه مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) آمده است:

"روز ١١ آگوست ٢٠١۵/ ٢٠ مرداد ١٣٩۴ ارتش اشغالگر ترک مناطق حفاظتی مدیا را هدف حملات هوایی قرار داد. در این حمله رفیقمان دفریم آمارگی به شهادت رسید.

دولت اشغالگر ترک که در مقابل جنبش آزادیخواهی کوردستان از لحاظ سیاسی، نظامی و اجتماعی شکست خورده است، با سیاست‌های پلید می‌خواهد از این وضعیت نجات یابد و از اینرو خلق کورد را هدف سیاست قتل‌عام قرار داده است. دولت ترک با هر وسیله‌ای درصدد دورکردن جوانان کورد از اخلاق اجتماعی و رساندن آنان به سطحی است که نتوانند به وظیفه وطن‌دوستی خود عمل کنند. خبرچینی، مواد مخدر و فحشا را در کوردستان ترویج می‌کند و می‌خواهد جوانان کوردستان را منزوی نماید.

یکی از نمونه‌های سیاست‌های ضداخلاقی دولت اشغالگر ترک زندگی رفیق دفریم است. دولت ترک سال ٢٠١١ سال ٢٠١١ با فشار و تهدید رفیق دفریم را به جاسوس مبدل کرده و به میان صفوف حزبمان فرستاد. برای تخریب ارزش‌هایی که با رنج هزاران شهید و شیوه زندگی آپویی فراهم شده است، برای به شهادت رساندن رفقای مدیریت رفیق دفریم را سازماندهی کرده بود. اما رفیق دفریم با رسیدن به صفوف انقلاب و آشنایی با شیوه زندگی آپویی، با مشاهده اصول رفاقت در پ.ک.ک و ایدئولوژی و فلسفه رهبر آپو به پرورش خود پرداخته و به ماهیت واقعی سیستم اشغالگر دولت ترک پی برد. رفیق دفریم تمامی پلیدی‌های دولت ترک را از شخصیت خود زدود و تصمیم گرفت که در صفوف گریلا باقی بماند. با این تصمیم زندگی تازه‌ای را آغاز کرده و خود را وقف خاک آزاد کوردستان و دفاع از آن نمود.

رفیق دفریم با خودانتقادی بزرگ برای آنکه به خلق کورد ادای دین کند، قلبا و روحا به صفوف پ.ک.ک پیوست. هر لحظه از زندگی گریلایی با شوقی بزرگ در مبارزات انقلاب جای گرفت. رفیق دفریم تمام ذرات بد را از خود شست و احساسات و فکر وی با روحیه آپویی شعله‌ور شدند و در سطحی گسترده در فعالیت‌ها جای گرفت. به دلیل بمباران کوهستان‌های کوردستان از سوی دولت اشغالگر ترک به شیوه‌ای وحشیانه در روز ١١ آگوست ٢٠١۵ به شهادت رسید.

دولت ترک که در زمینه بکارگیری جوانان کورد با شکست مواجه شده است اینبار خانواده رفقای شهید را تحت فشار قرار داده و درصدد استفاده از آنان برای نیات شوم خود بوده است. هم خواسته‌اند رفیق دفریم را به یک جاسوس مبدل کنند و زمانی که این نقشه آنان ناکام ماند اینبار خانواده این رفیقمان را در مقابل ساختمان‌های حزب [ه.د.پ] وادار به تحصن کرده‌اند و اینچنین خانواده‌های کورد را مورد استثمار قرار داده‌اند. ما از خانواده‌های میهن‌دوست دعوت می‌کنیم که در مقبال سیاست‌های دولت اشغالگر ترک هشیارانه عمل کنند و از موضع میهن‌دوستانه خود دست برندارند.

بر این اساس مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی رفیق شهیدمان و خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم.

جزئیات شناسنامه رفیق شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: محمد توکای

   کد سازمانی: دفریم آمارگی

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: ساریه - عمر

  تاریخ و محل شهادت: ١١ آگوست ٢٠١۵ / مناطق حفاظتی مدیا.