"تا زمانیکه گریلا وجود داشته باشد، دشمن نمی‌تواند در مناطق ما مستقر شود"

برفین رِباز گریلای یژا ستار اعلام کرد، ه.پ.گ و یژا ستار ضربات سنگینی به دولت ترکیه وارد می‌کنند. وی گفت؛"دشمن هر کاری هم که بکند نمی‌تواند، به آسانی در مناطق ما مستقر شود و هر زمانی که قصد پیشروی داشته باشد، با مقاومت بزرگ مواجه خواهد شد."

برفین رِباز گریلای یژا ستار در مورد حملات اشغالگرانه‌ی ترکیه علیه مناطق حفاظت شده‌ی میدیا و مقاومت گریلا صحبت کرد و گفت؛"ما با روح شهدای ماه می به استقبال این شرایط می‌رویم. دشمن با وحشیانه‌ترین روش‌ها به گریلا حمله می‌کند همه باید این را ببینند و بدانند. در متینا، هفتانین، گاره، زاپ، آواشین و مناطق حفاظت شده‌ی میدیا مقاومت ادامه دارد. در منطقه دراره متینا مقاومتی بزرگ در جریان است.

دشمن می‌آید و حمله می‌کند. همه این را می‌بینند و از این حملات وحشیانه مطلع هستند. اما مقاومت گریلا همه‌ی حملات را با شکست مواجه می‌کند. همه این را می‌بینند و در رسانه‌ها هم گفته می‌شود. حقیقت دیده می‌شود. بدون شک دشمن در رسانه‌های خود تلاش می‌کند تا مردم را فریب دهد و تبلیغ می‌کند که گویا برخی مناطق را اشغال کرده است. اما این حقیقت ندارد. مقاومتی که ما انجام می‌دهیم، از لحاظ اقتصادی و نظامی ضربات سنگینی به دشمن وارد می‌کند. این مقاومت دشمن را شکست خواهد داد.

در حال حاضر دشمن شکست خورده است. از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی بسیار تضعیف شده و با حملاتش به ویژه علیه مناطق مرزی می‌خواهد به سیاست‌های خود ادامه دهد و سیاست خود را عملی کند. اما نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. با مقاومت گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار دشمن به زانو در آمده است. به همین دلیل ما می‌خواهیم بگوییم، دشمن هر کاری هم که بکند، نمی‌تواند در مناطق ما به آسانی مستقر شود و آنها را اشغال کند. هر زمانی که بخواهد پیشروی کند، با مقاومت ما روبرو خواهد شد. ما فقط مقاومت نخواهیم کرد، بلکه پیروز خواهیم شد.

ما گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار با جنگ خابور به پیشواز این شرایط رفتیم. جنگ خابور برای سربازهای ترکیه در خاک کوردستان به گورستان تبدیل خواهد شد. جنگ خابور پیروزی را برای ما به ارمغان خواهد آورد.

به عنوان یک زن اهل جنوب کوردستان، می‌خواهم بگویم در میان پ.ک.ک مقاومت و ایستادگی و پیروزی هدف گریلا می‌باشد. به عنوان یک انقلابی زن جنوب کوردستان به ویژه از خلق جنوب کوردستان می‌خواهم، دشمن و دوستان آنها را بهتر بشناسند. اگر امروز دولت ترکیه به مناطق مرزی حمله می‌کند، این امر با اطلاع حکومت بارزانی انجام می‌شود. اگر آنها مانع دشمن شوند، دولت ترکیه نمی‌تواند به آسانی حمله کند. درست است که گریلا مقاومت می‌کند، اما خلق نیز باید با مقاومت و اعتراضات خود با گریلا همکاری کنند. به همین دلیل باید خلق جنوب کوردستان این مسائل را ببینند و در تجمعات شرکت کنند و در مقابل این حملات بایستند. از همه‌ی خلق جنوب کوردستان به ویژه زنان جنوب می‌خواهم، دست به اعتراض بزنند. آزادی برای ما بسیار مهم است، آزادی برای خلق کورد مانند نان و آب است. باید خلق کورد به ویژه خلق جنوب به دنبال آزادی خود باشند. اگر این کار را انجام ندهند، دولت ترکیه و همه‌ی دشمنان کورد می‌توانند، به آسانی سرزمین ما را اشغال کنند. ما نیز به اشغالگران اجازه این کار را نخواهیم داد. خلق با شور باید در این چارچوب فعالیت کنند. اگر خلق کورد به ویژه خلق جنوب کوردستان به حملات اعتراض کنند، دولت ترکیه نمی‌تواند به آسانی به خلق کورد حمله نماید. حملات دولت ترکیه فقط علیه پ.ک.ک نیست، بلکه علیه همه کوردهاست، علیه خلق جنوب است. باید خلق جنوب این را به خوبی بدانند. به همین دلیل خلق جنوب باید به این حملات اعتراض کنند. در پایان می‌خواهم بگویم، مقاومت خلق و گریلا باید با هم در آمیخته باشد. اگر این امر انجام شود، پیروزی تضمین خواهد شد. ما با این هدف و با اراده به استقبال جنگ خابور می‌رویم. در پایان می‌گویم، پیروزی از آن خلق کورد و گریلا می‌باشد."