آغاز روزه مرگ از سوی وکلای مرکز حقوقدانان عصر

ابرو تیمتیک و آیتاچ اونسال از وکلای کانون حقوقدانان عصر اعتصاب غذای خود را به روزه مرگ تبدیل کردند.

کانون حقودانان عصر به مناسبت ۵ آوریل، روز وکلا، در حساب رسانه‌های اجتماعی اعلام کردند که از ۴ آوریل  وکلای زندانی این مرکز که زندانی شده‌اند، اعتصاب غذای خود را به روزه مرگ تبدیل کرده‌اند. امید بویوکداغ معاون دبیر کل کانون حقوقدانان عصر در این رابطه بیانیه‌ای را منتشر کرد. در این بیانیه نماینده و اعضای دفتر حقوقی خلق، مرکز حقوق بشر ترکیه TÎHV، انجمن حقوق بشر ÎHD، انجمن حقوقدانان برای عدالت، انجمن حافظان عدالت، ابتکار عمل وکلا، سندیکای وکلا، گروه وکلای عصر، انجمن حقوقدانان برای دمکراسی، انجمن حقوقدانان برای آزادی و نیز اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب خلق جمهوری حضور داشتند.

در این جلسه امید بویوک داغ اعلام نمود که این مرکز، در حالی این بیانیه را می‌نویسد که در تمامی جهان نزدیک به ۵۴ هزار نفر و ۲۲۶ نفر زندگی خود را به دلیل ابتلا به کرونا از دست داده‌اند، از سوی دیگر هلین بولک هنرمند و عضو گروه گروپ یوروم نیز جان خود را از دست داده است. ما مرگ افرادی را که به دلیل کرونا جان خود را از دست داده‌اند، مانند مرگ طبیعی ننگریسته و از آن به عنوان کشتار جمعی توسط سرمایه‌داری یاد می‌کنیم. مرگ هلین نیز بخشی از آن است. این سیستم هر روز به گونه‌ای به قتلعام دست می‌زند. ما به عنوان وکلای عصر از روز تاسیس با کارگران، رنجبران و زحمتکشان و خلق همراه و همگام بوده‌ایم. علیه ستمگران بوده و مبارزه کرده‌ایم.

۵ آوریل روز مبارزه است

در ادامه بیانیه آمده است: امروز ۵ آوریل در ترکیه مصادف با روز کلا است. اما در این کشور حقوق معنایی ندارد. قانون به ابزار حاکمیت برای فشار هر چه بیشتر بر جامعه مبدل شده‌ است. امروز ۸ نفر از همکاران ما و ریاست کانون ما دستگیر شده‌اند. از این عده ۴ نفر همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. نسبت به سلامت آنها نگران هستیم. از میان این افراد، رفقای وکیل ما، ابرو تیمتیک و آیتاچ اونسال اعتصاب غذای خود را به روزه مرگ تغییر داده‌اند. ما در مراسم یادبود ۵ آوریل شرکت نکرده و این روز را روز مبارزه می‌دانیم. از همه می‌خواهیم که سدی در مقابل مرگ باشند. از مطالبات آنها برای دستیابی به عدالت حمایت و پشتیبانی می‌کنیم.

اعلام حمایت حزب دمکراتیک خلق‌ها از خواست کانون حقوقدانان عصر

در رابطه با این موضوع نیز امید دده، مشاور ریاست مشترک کمیسیون حقوق بشر حزب دمکراتیک خلق‌ها اطلاعیه‌ای را منتشر و اظهار داشت: سلجوق کوزاخ آچالی دبیرکل کانون حقوقدانان عصر و ۲۰ وکیل دیگر به صورت عادلانه محاکمه نشده‌اند. به منظور محاکمه عادلانه آنها و حفظ حقوق این عده، ابرو تیمیتک ۹۴ روز و آیتاچ اونسال ۶۰ روز است که دست به اعتصاب غذا زده از روز گذشته این دو وکیل اعتصاب غذای خود را به روزه مرگ تبدیل کرده‌اند. ما اعلام می‌کنیم که مطالبات اعضای کانون وکلای عصر مطالبات ما نیز بوده و ما نیز چنین درخواست‌هایی را پیگیری می‌کنیم.