آغاز چهارمین کنگره حزب دمکراتیک خلق‌ها

۴مین کنگره ه.د.پ در مجتمع ورزشی آرنا در آنکارا آغاز شد. تولای حاتم‌اوغلاری در جایگاه رئیس مشترک دیوان چهارمین کنگره ه.د.پ با این جملات سخنان خود را آغاز کرد:"سلام به مقاومت امرالی، کاندریا و تمامی زندان‌هایی که مقاومت را در پیش گرفته‌اند."

چهارمین کنگره عادی حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) از ساعت ١١ امروز یکشنبه ٢٣ فوریه/ ۴ اسفند در مجتمع آرنا در آنکارا پایتخت ترکیه آغاز شد. آزاد بارش، مشاور روئسای مشترک ه.د.پ قبل از آغاز کنگره سخنانی ایراد کرد.

بارش گفت:"ما امروز تجمع بسیار ارزشمندی را برگزار می‌کنیم. این گامی نیرومند بوده و پاسخی به همه خواهد بود. در این مرحله حیاتی ما از سرحد تا آمد، از دریای سیاه تا اروپا، استرالیا و تمامی کوردستان به همه شما مهمانان و شرکت کنندگان درود می‌فرستیم. یکبار دیگر به رفقا و همکارانمان درود می‌فرستیم. ما به قولی که داده‌ایم عمل می‌کنیم، پیروزی ه.د.پ موفقیت خلق است."

پس از سخنان بارش دیوان کنگره برگزیده شدند. تولای حاتم‌اوغلولاری و محمد روشتو تریاکی به سمت روئسای دیوان کنگره انتخاب شدند. تولای حاتم اوغلولاری در آغاز کنگره گفت:"سلام به مقاومت امرالی، کاندریا و تمامی زندان‌هایی که مقاومت را در پیش گرفته‌اند." حاتم‌اوغلولاری سپس افزود:"ما در شرایطی کنگره حزبمان را برگزار می‌کنیم که کشور با بحران‌های عمیقی در زمینه فقدان آزادی و حقوق بشر دست و پنجه نرم می‌کند، فقر گسترش می‌یابد. خشونت علیه زنان افزایش یافته، با ذهنیت خصومت‌آمیز بر عدم چاره‌یابی مسئله کورد اصرار می‌شود، در عراق و سوریه بر خلق‌ها حمله‌ور می‌شوند. ما در جایگاه خلق و ستمدیدگان این کشور بیچاره نیستیم. راه حل در نیروی دمکراسیست."

محمد تریاکی هم در سخنانی بر لزوم اتحاد و همبستگی تأکید کرد.

دیوان کنگره سپس با اعلام یک دقیقه سکوت به جانباختگان راه آزادی و دمکراسی ادای احترام کردند. پس از آن روئسای مشترک ه.د.پ سزای تمللی و پروین بولدان سخنانی ایراد کردند.

شایان ذکر است که هر یک از پروین بولدان و مدهات سنجار نامزد روئسای مشترک ه.د.پ در این کنگره هستند.

در چهارمین کنگره حزب دمکراتیک خلق‌ها ٣٠ هزار نفر از کوردستان، ترکیه و ٢۶ کشور دیگر از ٣٠ حزب سیاسی و سازمان شرکت کرد‌‌‌ه‌اند.