ادهم بارزانی: پس از اشغال روژاوا، در مرحله دوم باشور اشغال خواهد شد

ادهم بارزانی عضو دیوان شورای مرکزی حزب دمکرات کوردستان‌ نارضایتی خویش را از حملات ترکیه به روژاوای کوردستان اعلام کرد و گفت:"ترکیه پس از اشغال روژاوا در مرحله دوم باشور را اشغال می‌کند."

   ادهم بارزانی عضو شورای مرکزی حزب دمکرات کوردستان -پ.د.ک با اشاره به مخاطرات اشغال روژاوا هشدار داده و گفت:"به عنوان یک کورد باشور کوردستان نگرانم. اگر ترکیه در روژاوا به پیروزی دست یابد، در مرحله دوم به باشور کوردستان می‌رسد. بخش بزرگی از باشور کوردستان اشغال شده است. ترکیه باشور کوردستان را با اعلام جنگ گسترده اشغال نکرده و شیوه‌ای بدون سر و صدا پیشروی کرده است. از کوه شکیف در مرز روژهلات تا باتوفا و منطقه زاخو و دهوک از سوی ترکیه اشغال شده است. وقتی باشور اشغال شد مواضع تندی همچون امروز روژاوا نشان داده نسد. معتقدم که ترکیه پس از پیروزی در روژاوا در مرحله دوم به سراغ باشور کوردستان خواهد آمد."

   لازم به ذکر است که ادعاهای ادهم بارزانی در مورد حمله ترکیه و اشغال باشور کوردستان در حالی است که حزب کارگران کوردستان از دو سال پیش به جنگ با سربازان اشغالگر ترک در مناطق مد نظر ادهم بارزانی پرداخته است. در طول دو سال گذشته هم مسئولان پ.د.ک و هم تمامی رسانه‌های رسمی و غیررسمی این حزب از عبارت "اشغالگر" برای نیروهای جنبش ازادیخواهی کوردستان و نه سربازان رژیم اشغالگر ترک استفاده کرده‌اند.