ارتش ترکیه در هفتانین در باتلاق فرو رفت، بیشتر از ۱۰۰ سرباز ترک کشته شدند

​​​​​​​طی ۴ تا ۵ روز گذشته در هفتانین بیشتر از ۱۰۰ سرباز ترکیه کشته شده و این بدان معناست که ترکیه در باتلاق فرو رفته است.

گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار علیه ارتش ترکیه که دارای تکنولوژی پیشرفته است و تعداد زیادی نیروی نظامی و جاسوس در اختیار دارد، مقاومت بی‌مانندی انجام می‌دهند.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نیروهای مدافع خلق ه.پ.گ طی ۴ تا ۵ روز گذشته بیشتر از ۱۰۰ سرباز ارتش ترکیه کشته شده‌اند که نشان دهنده‌ی فرو رفتن ارتش ترک در باتلاق هفتانین است. همچنین این امر نشان دهنده‌ی نیرو و اراده‌ی گریلا است و اثبات می‌کند، که گرفتن این کوهستانها از این جوانان که در مسیر عگید و زیلان گام بر می‌دارند، آسان نیست.

گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار اعلام می‌کنند، بدون شک میهن کوردها به بهشت اشغالگران تبدیل نخواهد شد.

برای گریلاهای هفتانین این فقط جنگ علیه اشغالگران نیست، بلکه مبارزات آزادی، دمکراتیک، اکولوژی، آزادی زنان و دفاع از حقوق خلق است.

همان طور که می‌دانیم تنها سرچشمه‌ی نیروبخش پ.ک.ک، عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و شهیدان است. همه‌ی نیرو، توان، حماسه‌ی زندگی، اراده و روحیه‌ی بی‌پایان خود را از فلسفه و سازماندهی رهبر آپو می‌گیرند. همراه با آن فرهنگ مبارزان شهدا را برای خود الگو قرار داده و اراده برای بنیاد نهادن زندگی نو به سرچشمه‌ی نیروی گریلا تبدیل شده است.

یکی دیگر از سرچشمه‌های نیرو و توانایی پ.ک.ک و گریلا، که امروز در هفتانین می‌جنگند، پشتیبانی خلق است. هر قیام، راه‌پیمایی اعتراضی و پیوستن به صفوف گریلا به آنها نیرو و اراده می‌بخشد. این هم یکی از فاکتورهای اساسی است که به گریلا نیرو می‌بخشد.

گریلا و خلق هرگز از هم جدا نیستند. وقتی گریلا می‌جنگد، خلق نیرومند می‌شود، و زمانی که خلق روحیه گرفت و آنرا به کار آورد، گریلا نیز از نو نیروی خود را در جنگ جمع کرده و اینگونه مبارزات انقلابی هرگز پایان نمی‌یابد. مبارزات گریلا و موضع‌گیری خلق، پیروزی آزادیخواهانیشان را به دنبال دارد.