اعتصاب کارگران شاغل در پروژه‌ی سد کانی سیب نقده به دلیل معوقات مزدی

کارگران شاغل در پروژه‌ی انتقال آب سد کانی سیب نقده به دریاچه‌ی اورمیه به دلیل معوقات مزدی چهار ماهه دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

   کارگران شاغل در پروژه سد کانی سیپ که در حفر تونل این پروژه مشغول به کار بوده‌اند به دلیل عدم پرداخت دستمزد آنها به مدت ۴ ماه و بی‌توجهی مسئولین به درخواستهای آنها دست به اعتصاب زدند.

   سد کانی سیب درروستای "بیگلم قلعه" از توابع بخش مرکزی شهر نقده واقع شده است.

   محدوده‌ی پروژه در ۱۲۰ کیلومتری شهر اورمیه واقع شده است. فاصله‌ی سد کانی سیب و بند انحرافی بادین آباد از شهرستان پیرانشهر به ترتیب حدود ۱۵ و ۲۰ کیلومتر است.