اعضای کانون وکلای دادگستری سنه تجاوز ترکیه به روژاوای کوردستان را محکوم کردند

وکلای دادگستری استان سنه در بیانیه‌ای از شورای امنیت و سازمان ملل خواستند به وظایف خویش برای توقف نسل‌كشی خلق‌ها عمل کنند.

   جمعی از اعضای کانون وکلای دادگستری استان سنه در گردهمایی مقابل دفتر کانون وکلای سنه بیانیه‌ای را در محکومیت تجاوز رژیم ترک به روژاوای کوردستان قرائت کردند.

   در بیانیه کانون وکلای سنه که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری فرات ارسال شده آمده است؛"تجاوز نظامی رژیم ترکیه و گروههای تروریستی با موافقت آمریکا به سرزمین رهایی و مبارزه با جهل، ترور و تکفیر نه تنها نقض اصول حقوق بین‌الملل است بلکه موجب نسل‌کشی و تلاش برای تغییر دموگرافی جغرافیای انسانی ملت مظلوم و ستمدیده کوردستان سوریه است."

   وکلای این مرکز حقوقی در ادامه بیانیه خود افزوده‌اند:"ما وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری کوردستان این تجاوز و نسل‌کسی را محکوم نموده و به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل اعلام می‌نماییم تا به وظیفه حقوقی و مسئولیت بین‌المللی آن نهاد در تأمین صلح و امنیت بین‌المللی عمل نموده و از تکرار تراژدی نسل‌کشی مکرر در خاورمیانه مظلوم جلوگیری نمایند."