اعلام اسامی دو گریلای شهید جنگ در منطقه خارپت

ه.پ.گ اسامی دو گریلا را که در روز ٩ ژوئیه در جنگ منطقه خارپت به شهادت رسیده بودند اعلام کرده و می‌گوید "تا تحقق آرمان‌های شهیدان قهرمان مبارزه آزادیخواهی را ادامه می‌دهیم".

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان با صدور اطلاعیه‌ای اسامی دو شهید جنگ در منطقه خارپت را اعلام کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"ما در اطلاعیه روز ٢٣ ژوئیه اعلام کرده بودیم که روز ٨ ژوئن ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه آرجاک استان خارپت عملیات اشغالگرانه‌ای را آغاز کرد و روز ٩ ژوئن میان نیروهای ما و دشمن جنگ شدیدی روی داد. در این جنگ رفقایمان «دوران» و «فراز» به شهادت رسیدند. جزئیات شناسنامه‌های رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: صالح اکینج

   کد سازمانی: دوران دَفرم

   محل و سال تولد: رحا - ١٩٩٠

   نام مادر – نام پدر: هندو - سیدو

  تاریخ و محل شهادت: ٩ ژوئن ٢٠٢٠ / خارپت


   نام و نام خانوادگی: عزت ایگیت

   کد سازمانی: فراز آمَد

   محل و سال تولد: آمَد - ١٩٨٨

   نام مادر – نام پدر: سَروت - عمر

  تاریخ و محل شهادت: ٩ ژوئن ٢٠٢٠ / خارپت

ه.پ.گ در ادامه بیانیه از مبارزات انقلابی هر دو شهید تجلیل به عمل آورده است.

ه.پ.گ مراتب تسلیت خود را به خانواده دو شهید و عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام داشته و می‌افزاید:"سوگند یاد می‌کنیم که تا تحقق آرمان‌های شهیدان قهرمان مبارزه آزادیخواهی را ادامه می‌دهیم."