اعلام هویت سه گریلای شهید یژاستار در مقاومت هفتانین

ه.پ.گ مشخصات سه گریلای زن را که روز ٢١ نوامبر/  ٣٠ آبان در جریان حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه هفتانین به شهادت رسید‌ه‌اند منتشر کرد و با آرمانهای آنان تجدید میثاق کرده است.

در اطلاعیه مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) آمده است:

"روز ٢١ نوامبر در حمله هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه هفتانین از مناطق حفاظتی مدیا سه رفیق ما به شهادت رسیدند. هویت رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: نورتن آتالای

   کد سازمانی: بسی آذر

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: آیتن - جمال

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ نوامبر ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: گُل ساکچاک

   کد سازمانی: چیچک کیچی

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: ریحان - شریف

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ نوامبر ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: هیلال باشاک

   کد سازمانی: سیاژن دَوریم

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: زهرا - محمود

  تاریخ و محل شهادت: ٢١ نوامبر ٢٠١٩/ هفتانین

رفقا بسی، چیچک و سیاژن در مقابله با قتلعام، فشار و تخریب و ستم دولت اشغالگر ترک در کوردستان برای آفریدن زندگی شرافتمند و دفاع از حیات در زمان‌های جداگانه به صفوف نیروهای گریلا ملحق شدند. رفقای ما در سخت‌ترین مرحله حملات دولت اشغالگر ترک به نیروهای گریلا پیوستند و با ایستاری فدایی به وظایف و مسئولیت‌های خودیش در حزب عمل کردند. رفقایمان بسی، چیچک و سیاژن با جسارت و موضع شرافتمندانه خویش نزد رفقای خویش ارزش والایی کسب کردند. بر مبنای ایدئولوژی و فلسفه رهبری هر لحظه از زندگی خویش را صرف مبارزه کردند. برای نیل به سطح میلیتان آپویی خود را مهیا کرده و پیشرفت نمودند. رفقایمان در آخرین برهه در منطقه هفتانین به الگویی برای زندگی و مبارزه رفقا مبدل شدند.

مراتب تسلیت خویش را به قبل از همه به خانواده گرامی این سه رفیق شهید و سپس به عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و با آرمانهای شهیدان راه مبارزه تجدید میثاق می‌کنیم."