اعمال محدودیتهای جدید در دیدار با امرالی

انجام دیدار خانواده ها با امرالی به مدت سه ماه ممنوع اعلام شد. وکلای دفتر حقوقی سده درخصوص اعمال ممنوعیتهای اعمال شده جدید به مدت سه ماه، اعتراض خود را به دادگاه حقوق اساسی دادگاه قانون اساسی ارسال کردند

   ملاقات خانواده‌های زندانیان در زندان امرالی با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، عمر خیری و ویسی آکتاش و حامیلی ییلدریم به مدت سه ماه ممنوع اعلام شد.

اعلام شد که زمان اعتراض برای اوجالان خاتمه پذیرفته است
   طیق اخبار منتشر شده از سوی آژانس خبری مزوپوتامیا، محدودیتهای جدیدی برای ملاقات خانواده های زندانیان در امرالی اعمال شده است. این خبر می‌افزاید که در این رابطه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، عمر خیری کونار، ویسی آکتاش و حامیلی ییلدریم از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم شده‌اند. در این رابطه طبق تصمیم هیات عالی تادیب و نظم و عدالت محکومین بورسا، طبق مواد قانون شماره ۵۲۷۵ در رابطه با محکومین، به مدت ۳ ماه محدودیتهایی در رابطه با این زندانیان اعمال شده است. زمانیکه خانواده‌ها در ۱۵ اگوست به منظور دیدار عازم امرالی شدند، خانواده‌ها اجازه ملاقات با اعضای زندانی خانواده خود را نیافتند. به محض اطلاع دفتر حقوقی سده از این ممنوعیت، اعتراض خود را به مقامات مربوط اعلام داشتند. اما دادستانی اعلام داشت که زمان اعتراض برای رهبر خلق کورد، اوجالان خاتمه پذیرفته است و اعتراض به این حکم برای سه زندانی دیگر در امرالی نیز پذیرفته نشده است. دادستانی بورسا اعلام نمود که ملاقات برای هر سه زندانی دیگر نیز از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری مجازات سنگین بورسا رد شده و این تصمیم در ۹ اگوست گرفته شده است.

   از آنجا که این تصمیم تا ۴ سپتامبر به اطلاع وکلا نرسیده است، وکلا به منظور اعتراض به چنین تصمیمی به شعبه ۱ دادگاه کیفری جرایم ستگین بورسا مراجعه نمودند. دادگاه در رابطه با ین اعتراضات اظهار نظر نکرده است. اما از آنجا که زمان تجدید نظر به سر آمده است، در ۹ سپتامبر به منظور بررسی پرونده آکتاش کونار و ییلدریم به دادگاه قانون اساسی مراجعه شده است.

نقض تمامی حقوق زندانیان
   راضیه تورگوت از وکلای دفتر حقوقی سده در این رابطه اظهار داشت که: غیر از موکل ما، ویسی آکتاش، دیگر موکلان ما، آقای عبدالله اوجالان، عمر خیری کونار و هامیلی ییلدریم شامل مجازات حبس ابد سنگین شده‌اند. آکتاش نیز شامل حبس ابد شده است. کسانی که شامل این مجازات شوند، دو هفته یکبار امکان ملاقات را خواهند یافت و آکتاش نیز هفته‌ای یکبار از حق ملاقات برخوردار می‌باشد و هر ماه یکبار از حق ملاقات باز برخوردار هستند. در این رابطه تورگوت اظهار داشت: اما در زندان امرالی سیستم مجزایی وجود دارد. برای نمونه اگر خانواده‌ای به زندان مراجعه نماید، با توجه به تعداد جمیعت این خانواده، ملاقات انجام می‌شود. اما متاسفانه در زندان امرالی این مسئله منوط به اجازه است. خانواده‌ها هر هفته یکبار به شیوه‌ای منظم به دادستانی جمهوری در بورسا مراجعه می‌کنند.

   تورگوت در این رابطه نیز به دیگر حقوق موکلان خود اشاره کرده و گفت: آقای اوجالان از سال ۱۹۹۹ از حق خود مبنی بر استفاده از تلفن برخوردار نیست. نیز آکتاش، ییلدریم و کونار نیز از بدو ورود به امرالی نتوانسته‌اند با وکلای خود دیدار داشته باشند. کسانی که شامل مجازات سنگین حبس ابد محکوم شده باشند از این حق برخوردار هستند که هر هفته یکبار به مدت ۱۰ دقیقه از طریق تلفن با خانواده‌های خود تماس داشته باشند. اما این حق در امرالی نقض شده است.

مراجعه به دادگاه قانون اساسی
   در این رابطه تورگوت اظهار داشت که خانوادها برای ملاقات با بستگان خود از ۱۶ اگوست مجددا مراجعه کرده‌اند. اما گفته‌اند که به دلیل احکام قانونی و انضباطی حق ملاقات را با زندانیان ندارند. از اعمال ممنوعیت به مدت سه ماه سخن می‌گویند. به همین دلیل به دادگاه کیفری مراجعه نمودیم. از محتوای آن خبر نداریم، اما نسبت به تصمیم هیات عالی انضباطی اعتراض نمودیم. نیز درخواست ارائه رونوشتی را نمودیم، اما قاضی کیفری اظهار داشت که زمان اعتراض برای اوجالان پایان یافته و پرونده نیز خاتمه پذیرفته شده است. به دلیل انقضای زمانی نمی‌توانید برای پیگیری پرونده وکیل خود به دادگاه قانون اساسی مراجعه کنید. اما برای دیگر موکلان می‌توانید به دادگاه قانون اساسی مراجعه نمایید.

نقض حقوق
   تورگوت در ادامه اظهار داشت که: بعد از اوجالان، کونار و آکتاش در ۱۵ مارس سال ۲۰۱۵ و ییلدریم در ۱۵ ژوئیه سال ۲۰۱۵ به امرالی اعزام شدند. از مارس ۲۰۱۵ تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ به بهانه خرابی کشتی، وضعیت نامساعد هوا ملاقات این افراد با خانواده یشان ممنوع شد. با اعلام وضعیت اضطراری این بهانه را نیز تغییر دادند. در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶ وضعیت اضطراری در ترکیه را به عنوان توجیهی برای محدودیت و ممنوعیت ملاقاتها اعلام کردند. پیش از آنکه دستورالعمل وضعیت اضطراری منتشر شود، زندانیان امرالی را تهدید کردند. از این طریق حقوق تماس با خانوادها و حقوق ملاقات با خانواده ها نقض شد. در ۲ مارس سال ۲۰۱۸ نیز به بهانه  قانون شماره ۵۲۷۵ ، به مدت ۶ ماه ممنوعیتهای جدیدی بر آنان اعمال شد. بعد از خاتمه این تصمیم، مجددا با بهانه‌های دیگری مانند خرابی کشتی و وضعیت نامساعد هوا، مجددا این محدودیتها اعمال شدند. در ملاقات ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ نیز اعلام شد که کشتی خراب شده است.  در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸ ملاقاتی انجام شد. بعد از این ملاقات، برای تمامی دیدارهای دیگر، به بهانه های دیگر از جمله مجازات تادیبی توسل جستند.

   تورگوت در این رابطه نیز اظهار داشت که محتوای تصمیمات اخذ شده را با انها نیز در میان نمی‌گذارند. زمانیکه خواهان اطلاع از محتوای تصمیمات اتخاذ شده هستیم، مرتبا از دلایل امنیتی سخن می‌گویند. پرونده را از ما پنهان می‌کنند. و به همین دلیل بدون آنکه ما از محتوای آن اطلاع داشته باشیم، نسبت به آن اعتراض نمودیم. سپس دادگاه کیفری در رابطه با اعتراض ما اظهار داشت که این تصمیم درست است. یعنی ما فقط می‌توانیم از شماره هیات انضباطی اطلاع داشته باشیم و زمانیکه پرونده را از هیات انظباطی پیگیری نماییم، هیچ پاسخی نیافته و از همین رو مجبور می‌شویم که به دادگاه قانون اساسی مراجعه کنیم.

مراجعه به دادگاه قانون اساسی
   در این رابطه تورگوت اظهار داشت که خانوادها برای ملاقات با بستگان خود از ۱۶ اگوست مجددا مراجعه کرده‌اند. اما گفته‌اند که به دلیل احکام قانونی و انضباطی حق ملاقات را با زندانیان ندارند. از اعمال ممنوعیت به مدت سه ماه سخن می‌گویند. به همین دلیل به دادگاه کیفری مراجعه نمودیم. از محتوای آن خبر نداریم، اما نسبت به تصمیم هیات عالی انضباطی اعتراض نمودیم. نیز درخواست ارائه رونوشتی را نمودیم، اما قاضی اظهار داشت که زمان اعتراض برای اوجالان پایان یافته و پرونده نیز خاتمه پذیرفته شده است. به دلیل انقضای زمانی نمی‌توانید برای پیگیری پرونده وکیل خود به دادگاه قانون اساسی مراجعه کنید. اما برای دیگر موکلان می‌توانید به دادگاه قانون اساسی مراجعه نمایید.