انتقال سه فعال کامیارانی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات به زندان

٣ فعال کامیارانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنه به زندان کامیاران منتقل شدند

   به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۹ مرداد "حسین کمانگر"، "خالد زمانی" و"باسام مرادی" از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات کامیاران و سنه به زندان کامیاران منتقل شده‌اند.

   هم اکنون حسین کمانگر در قرنطینه‌ی زندان کامیاران و خالد زمانی و باسام مرادی در بند داخلی این زندان نگهداری می‌شوند.

​​​​​​​   حسین کمانگر فعال کرد از ۱۵ دیماه سال گذشته بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنه منتقل شد. در مدت حدود ۶ ماه بازداشت وی خانواده و بستگان وی با او هیچ تماسی نداشته و همین امر نگرانیهای بسیاری ایجاد کرده بود.حسین کمانگر حدود ۳ هفته در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و فشار بازجویان جهت گرفتن اعتراف اجباری دست به اعتصاب غذا زده بود.

​​​​​​​   باسام مرادی دیگر شهروند کامیارانی نیز در ۹ اردیبهشت ماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات شهر سنه منتقل شده بود. وی در اوایل مراد با خانواده‌ی خود دیدار کوتاهی داشت و در این دیدار از فشار بازجویان بر وی برای گرفتن اعتراف اجباری در یک پرونده‌ی امنیتی خبر داده بود.

​​​​​​​   خالد زمانی نیز اهل کامیاران و در اوایل اردیبهشت امسال بازداشت شده بود. وی نیز پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنه منتقل شده بود.