اوجالان: "تاکنون از باشور محافظت کرده‌ایم، از این به بعد هم خواهیم کرد"

... باید احزاب باشور کوردستان بر اساس کوردستان بزرگ متحد شوند، باید کورد در همه‌ی بخشهای کوردستان اختلافات داخلی خود را حل کنند و به دشمن اجازه‌ی دخالت ندهند...

رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان سال ۱۹۹۲ هم زمان با تاسیس پارلمان و حکومت اقلیم کوردستان، از مسئولین باشور کوردستان درخواست اتحاد و همبستگی کرده و گفته بود: آنهایی که بدون شک باید متحد شوند، بخش‌های باکور و باشور کوردستان هستند. این مسئله باید هدف اصلی انجمن ملی کوردستان و حکومت انقلابی باشد، باید احزاب باشور کوردستان بر اساس کوردستان بزرگ متحد شوند، باید کورد در همه‌ی بخشهای کوردستان اختلافات داخلی خود را حل کنند و به دشمن اجازه‌ی دخالت ندهند.

عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، ٢٨ سال پیش در مورد حملات اشغالگرانه و نقشه‌ها علیه باشور کوردستان هشدار داده بود و به اتحاد و همبستگی کوردها اشاره کرده بود، وی از مسئولین باشور کوردستان و سایر بخشهای کوردستان خواسته بود که زیر یک چتر مشترک برای پیشبرد و دفاع از دستاوردهای مبارزات ملی کورد کنار هم قرار گیرند.

ارزیابی‌های رهبر خلق کورد در مورد باشور کوردستان در سال ۱۹۹۲ در کتابی با عنوان "مبارزات انقلابی در باشور و مسئله‌ی حکومت" گردآوری شده است. در این کتاب به طور گسترده در مورد مبارزات ملی مردم باشور کوردستان، مسائل و مشکلاتی که از حکومت سرچشمه می‌گیرند و تاثیر آنها بر مبارزات ملی بخش‌های دیگر، بحث شده است.

"تاکنون از باشور دفاع کرده‌ایم، از این به بعد هم از آن دفاع خواهیم کرد"

رهبر اوجالان در سال ۱۹۹۲ در ارزیابی‌هایش، در مورد پشتیبانی‌های جنبش آپویی از پارلمان و حکومت اقلیم کوردستان صحبت کرده و می‌گوید: مردم باشور کوردستان به انجمن و حکومت نیاز دارند، حتی به حکومت و فدراسیون نیز نیازمند است. این دیدگاه ماست و تا پایان از آن پشتیبانی می‌کنیم. مانند گذشته، اکنون نیز از آن پشتیبانی می‌کنیم و دوشادوش آن خواهیم بود. در مقابل هر فشاری از آن محافظت کرده‌ایم و در آینده نیز این کار را خواهیم کرد.

همراه با پشتیبانی‌ها از جایگاه باشور کوردستان، عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، انتقاداتی را نسبت به مسولین باشور کوردستان مطرح کرده و هشدار داده و می‌گوید: باید بدانید این پارلمان و حکومت با تقدیم کردن باکور کوردستان به امپریالیسم و فاشیسم ترک بنیاد نهاده نمی‌شود و استقرار نمی‌یابد، اگر اینگونه باشد، به ابزار بازی بزرگی علیه کوردستان تبدیل می‌شوید. اگر شما به قتل‌عام‌ها "بله" بگویید، اگر جنگ آزادی ملی را "تروریسم" بنامید، و اینگونه وانمود کنید که به "دولت " تبدیل شدیم!، باید آنهایی که اینگونه فکر می‌کنند، بدانند که این جنایت است، آنهایی که باید متحد شوند، باکور و باشور کوردستان هستند. این هم مسئله‌ی اصلی انجمن ملی کوردستان و حکومت انقلابی است.

کاپیتالیسم از کسی حمایت نمی‌کند، جانش را می‌گیرد

رهبر اوجالان نیرویی که امید خود را به نیروهای خارجی و منطقه‌ای بسته است، انتقاد می‌کند و می‌گوید: باشور اینگونه یاد گرفته است، همیشه می‌گویند باید کسی دیگر از ما حمایت کند، جهان امپریالیسم و کاپیتالیسم از کسی صیانت نمی‌کند، آنها جان بشر را می‌گیرند. آنها برای یک دینار هزاران تن را می‌کشند، تاریخ نیز اینرا تایید کرده است. چرا مسئولین باشور این را درک نمی‌کنند؟ کاپیتالیسم از هیچ کس دفاع نمی‌کند، برای پول مردم را به کشتن می‌دهد، تاریخ این را ثابت کرده است. فاشیسم ترک، درندگی و وحشیگری ترک، هزاران سال است خلق‌ها را قتل‌عام می‌کند و هرگز با خلق‌ها همکاری نکرده است.

خود کوردها باید مسئله‌ی خود را حل کند

در مورد ارتباط میان دولت ترکیه و حکومت باشور کوردستان، عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، اینگونه هشدار می‌دهد: باید احزاب باشور کوردستان دست از خواسته‌های دولت ترک بکشند، باید با انقلاب باکور همکاری کنند، اگر کوردستان بزرگ حمایت کنند و خود را به پیش ببرند باید با هم متحد شوند، باید باشور کوردستان با هر روشی با باکور کوردستان همکاری کند، اگر کوردها در باکور کوردستان آزاد شوند، دیگر دشمن می‌فهمد که نمی‌تواند وارد کوردستان شود. اگر باشور کوردستان به کوردستان بزرگ خدمت کند و نقش خود را ایفا کند، بخش‌های دیگر کوردستان نیز نقش خود را ایفا خواهند کرد. به همین دلیل باید بخشهای باکور و باشور کوردستان با هم یک جبهه را تشکیل دهند، باید این جبهه نیز بر اساس کوردستان بزرگ، اتحادی ایجاد کند. باید کوردها در همه‌ی بخش‌ها خود مسائل خود را حل کنند و اجازه‌ی دخالت دشمن را ندهند.

"ما اتحاد میان باکور و باشور کوردستان را می‌خواهیم"

رهبر اوجالان در مورد تلاش‌های جنبش آپویی برای ایجاد اتحاد دمکراتیک و ملی کورد، این نکات را خاطرنشان می‌کند:

اقدام نهایی ما برای همه‌ی کوردها و به ویژه برای مردم باشور کوردستان، انقلابیون باشور کوردستان و افراد درستکار، همکاری بزرگ است، غیر از خودمان نباید منتظر همکاری هیچ کس باشیم. ما میان باکور و باشور، اتحاد و گفتگو می‌خواهیم، هرگز نمی‌پذیریم که از راه ترک‌ها و امپریالیستها به ابزار حملات علیه ما تبدیل شوند. به ویژه از افراد دمکراتیک و میهن‌دوست که تاکنون وارد این بازی‌ها شده‌اند، می‌خواهیم که به خوبی وضعیت را ارزیابی کنند و حقیقت را درک کنند.

رهبر اوجالان می‌گوید: اگر علی‌رغم همه‌ی درخواست‌ها و فراخوان‌های دوستانه‌ی ما برای اتحاد و مشاوره و جبهه‌ی مشترک، باز هم با ما بازی کنند، برای آنها بسیار بد خواهد شد، نباید همکاران باشوری وارد این بازی‌ها و حملات شوند و به تلاش‌ها برای اتحاد و استقلال آسیب نزنند. اگر می‌توانند دوستانه رفتار کنند و اگر هم نمی‌توانند، حداقل بی‌طرف بمانند.

آنهایی که ادعای رهبری دارند باید خود را فدای خلق کنند

رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، اصرار خود بر ایجاد اتحاد میان خلق کورد و نیروهایش را اینگونه بیان می‌کند: به خود قولی داده‌ام، من از هیچ آغاز کردم، راهم را ادامه می‌دهم، آنهایی که به شما می‌گویند ما انقلابی هستیم، رهبر هستیم، باید خود را فدای خلق کنند، باید مدافع همه‌ی ارزش‌ها باشند، انسان نه تنها با یک گروه بلکه با یک تن هم می‌تواند پیروزی‌های بزرگی به دست آورد و از خود دفاع کند.