این دسیسه را نقش بر آب خواهیم کرد

در ‌هشتمین روز گردهمایی‌های اعتراضی در شهر آمَد بیانیه‌ای برای افکار عمومی قرائت شد. در بیانیه آمده است:"ما این دسیسه را نقش بر آب خواهیم کرد."

   جریانها و احزاب سیاسی در ‌هشتمین روز تجمعات اعتراضی به کودتای تازه رژیم ترکیه علیه کردها بیانیه‌ای مشترک قرائت کردند. ایمان تاشچر پارلمانتار ه.د.پ پیش از آغاز گردهمایی امروز که با شرکت ائتلاف جریان‌های کردستانی برپا شده بود سخنانی ایراد کرد.

​​​​​​​   در ادامه بیانیه ائتلاف جریان‌های کردستانی متشکل از حزب مناطق دمکراتیک (د.ب.پ)، جمعیت انقلابیون دمکرات کرد (د.د.ک.د)، کنگره جامعه دمکراتیک (ک.ج.د)، حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ)، حزب آزادی، پدک باکور، حزب انسان و آزادی، حزب کمونیست کردستان به زبان‌های کردی و ترکی قرائت گردید.

​​​​​​​   بیانیه کردی از سوی عبدالهادی اکوموش دبیر د.د.ک.د و بیانیه ترکی هم از سوی امل چفتیورک عضو مجلس حزب کمونیست کردستان خوانده شد.

​​​​​​​   در بیانیه کردی با بیان اینکه از چند روز پیش کنش‌ها علیه گماشتگان رژیم بر شهرداری‌ها گسترش یافته‌اند آمده است:"از ١٩ آگوست اراده خلق کرد غصب گردید، این غصب از سوی دولت شکل گرفت. به بهانه‌های غیرقابل قبول اراده ما را غصب کردند. آنان مدعی هستند که شهرداری‌های آمد، مردین و وان گویا به برخی مناطق کمک مالی می‌فرستند و با ترور همکاری می‌کنند. همچنین سیستم اداری ریاست مشترک را متهم می‌کنند. همچنانکه می‌دانیم ریاست مشترکی رویکردی نوین است. استانداران در صدد بودند تا هر سه شهرداری ما را در روز ١ آوریل غصب کرده و خود به عنوان گماشته مدیریت شهرداری‌ها را قبضه کنند. این امر بیانگر این است که بهانه‌های آنان از اساس کذب می‌باشند. دروغ‌های آنان از نوشته‌های استاندار خود را نشان می‌دهند. این بهانه‌ها دروغند و تصمیم‌های آنان به ‌هیچ عنوان پذیرفته نخواهند شد."

​​​​​​​   بیانیه گماشتن قیم‌ها را اقدامی بر ضد اراده خلق کرد خوانده و می‌افزاید:"مسئله تنها مسئله ه.د.پ یا هر کدام از احزاب کردستانی نیست. مسئله‌‌ برداشتن گامی بر ضد خلق کرد است. خواهان تروریزه کردن سیاست دمکراتیک کردها هستند. فلذا ما نیز در زمینه‌ای مشروع، قانونی و دمکراتیک به سیاست خویش ادامه می‌دهیم و دسیسه‌های آنان را نقش بر آب خواهیم کرد. فتنه‌ها و حیله‌های بسیاری علیه مبارزه خلق کرد طرح کرده‌اند. ما به کودتای آ.ک.پ/م.ه.پ 'نه' می‌گوییم. ما این رویکرد را پوچ خواهیم کرد و به مبارزه خویش ادامه می‌دهیم."

​​​​​​​   پس از قرائت بیانیه شرکت کنندگان ۵ دقیقه اعلام تحصن کردند.

​​​​​​​   گردهمایی اعتراضی به کودتای ترکیه در کردستان همچنان ادامه دارد.