باران بریتان: پژاک در حل مشکلات میان طیفهای روژهلات کردستان پیشگام است

باران بریتان؛ میان طیفهای سیاسی روژهلات کردستان مشکل جدی وجود دارد، به همین دلیل ما با ارائه‌ی پروژه‌ای مسائل میان احزاب را حل کنیم تا اتحاد میانمان ایجاد شود.

   باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان پژاک در برنامه‌ای که از آرین تی‌وی پخش شد، به اهمیت پروژه‌ی این حزب اشاره کرد و گفت: میان طیفهای سیاسی روژهلات کردستان مشکل جدی وجود دارد، به همین دلیل ما با ارائه‌ی پروژه‌ای مسائل میان احزاب را حل کنیم تا اتحاد میانمان ایجاد شود.

"پروژه‌ی ما فقط مختص پژاک نیست، بلکه خواست تک تک خلق کرد میباشد"
   باران بریتان در ابتدا میگوید: "در قرن گذشته خلق ما با انواع سیاستهای قتل عام از لحاظ فرهنگی و فیزیکی مواجه شده است. پس از سایکس-پیکو به ویژه پس از لوزان خلق کرد از لحاظ وجودی با خطر بزرگی مواجه شد. به دلیل عدم وجود فکر مشترک، رهبری مشترک و نداشتن سیاست مشترک، کردها صد سال عقب افتادند."

   سپس باران بریتان به مبارزات قرن اخیر خلق کرد اشاره کرد و گفت: "امروز در هر چهار بخش کردستان با پیشاهنگی جنبش آزادیخواهی خلق کرد و با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو، فکر و ذهنیتی مشترک میان خلق کرد ایجاد شده است. به عنوان یک خلق، امروز خلق کرد مرحله‌ی پارچه پارچه شدن را پشت سر گذاشته است، بهترین نمونه هم شرکت قابل توجه مبارزان خلق کرد در بخشهای دیگر کردستان است. دیگر کسی نمیتواند از مرحله‌ی گذشته سخن بگوید، دیگر مرزها معنی خود را از دست داده‌اند، پیمان‌نامه‌های سایکس پیکو و لوزان از هم پاشیده‌اند. این دوره دوره‌ی دیزاین دوباره‌ی خاورمیانه است."

   باران بریتان به پروژه‌ی حزبشان اشاره کرده و می‌گوید: "پروژه‌ی ما با در نظر گرفتن این شرایط حساس و تاریخی ارائه شده است. این پروژه تنها پروژه‌ی پژاک نیست، بلکه خواست همه‌ی خلق کرد است. همه‌ی افراد خلق کرد همین درخواستها را دارند. به همین دلیل مهم است که احزاب نیز مانند افراد جامعه فکر کنند و منافع خلقشان را اساس قرار دهند."

   نامبرده همچنین گفت: "باید خود را بر اساس عصر حاضر معرفی کنیم. وقتی نام حزب سیاسی را بر خود مینهیم، آنگاه باید بر اساس وضعیت حاضر به سیاست بپردازیم. روزانه در روژهلات کردستان جوانان کرد شهید میشوند، آنچه برای ما حائز اهمیت است این است که ما بتوانیم یک نیروی نظامی مشترک و کارآمد درست کنیم که در چهارچوب دفاع مشروع بتواند از خلقمان حفاظت کند."

   باران بریتان در مورد اهمیت دیپلماسی برای خلق کرد گفت: "ما در پروژه‌ی خود به اهمیت دیپلماسی اشاره کرده‌ایم و امروز هیچ کس نمی‌تواند در واشنگتن و آمریکا، پاریس و فرانسه یا در لندن  خود را به عنوان نماینده‌ی همه‌ی خلق کرد معرفی کند. این اشتباه بزرگی است. این تنها بو و رنگ منفعت حزبی را دارد. به همین دلیل اگر ما میخواهیم به عنوان احزاب سیاسی روژهلات کردستان از لحاظ بین‌المللی قدرتمند ظاهر شویم، ما به یک مرکز مشترک نیاز داریم."

"روژهلات کردستان به فکری سیاسی، مدرن و دمکراتیک نیاز دارد"
   این عضو مجلس پژاک همچنین گفت: "آنچه برای ما در روژهلات کردستان ضروری است فکری سیاسی و مدرن و دمکراتیک است. متاسفانه طیفهای سیاسی روژهلات کردستان از این دیدگاه دور هستند .در روژهلات کردستان میراث حزبی ٨۰ ساله وجود دارد، اما از لحاظ مدرن بودن، دمکراتیک بودن، از لحاظ سیاسی هم و بویژه از لحاظ داشتن پروژه و برنامه‌ای قوی برای اداره‌ی امور خلق کرد مشکلات جدی وجود دارد.‌ ما باید این نکات را ببینیم و از دیدگاه انتقاد و خودانتقادی کار و تلاش کنیم."

   باران بریتان در ادامه ی سخنانش میگوید: "مشکل اساسی احزاب روژهلات کردستان نبود اراده‌ی سیاسی  مستقل است. آن زمان گذشت که حزبی سیاسی خود را مانند نماینده‌ی خلق کرد در روژهلات کردستان معرفی میکرد. این ممکن نیست، هر حزبی می‌تواند بر اساس قدرت و توان خود نمایندگی بخشی از کردستان را انجام دهد اگر مجلسی مشترک درست شود، این مجلس میتواند نمایندگی خلق کرد در روژهلات کردستان را به عهده داشته باشد، همچنین میتواند زمینه ساز کنگره‌ی ملی باشد. این امر برای ما خلق کرد از نان و آب هم واجبتر است."

   باران بریتان به انتقاداتی که به پروژیشان وارد شده اشاره کرد و گفت: "برخی طیفها پروژه ی ما را پروژه‌ای خیالی نام برده‌اند. در حقیقت اگر احزاب سیاسی هنوز هم بر همان فکر و دیدگاه باشند، مشخص می‌شود که این احزاب از لحاظ پیشاهنگی کردن جامعه‌ی روژهلات کردستان و کل کردستان عقب مانده‌اند. احزاب سیاسی وقتی خود را معرفی میکنند، خود را به عنوان یک نیروی پیشاهنگ نام می‌برند، همیشه هم میگویند که باید چند قدم جلوتر از جامعه باشند. اگر احزاب سیاسی دارای چنین دیدگاهی باشند و پروژه‌ی اتحاد و یکی بودن را خیالی بدانند، آنگاه مشخص است این احزاب سیاسی در خدمت خلق کرد نیستند چون خلق کرد خواهان اتحاد است. به همین دلیل چنین سیاستی هیچ خدمتی به خلق کرد نخواهد کرد. نکته‌ی اساسی که باید به آن توجه کرد همین است."

"ما باید با خلقمان صادق باشیم"
   باران بریتان در بخش پایانی سخنانش به مشکلات و اختلافات مابین احزاب سیاسی اشاره کرد و گفت: "مشکل بزرگ ما اختلافات میان احزاب سیاسی است. دیدگاه و راه احزاب با هم متفاوت است، بدون شک این مشکل بزرگیست. ما نمیگوییم فقط یک حزب وجود داشته باشد، وجود احزاب سیاسی نکته‌ای مهم است، احزاب سیاسی با سیاست و ایدئولوژی خودشان شناخته میشوند. تفاوت احزاب هم امری عادی است. اما آنچه میان احزاب سیاسی وجود دارد اختلافات بزرگی است که مانع به هم نزدیک شدن احزاب میشود."

   وی همچنین گفت: "ما هرگز نمی‌گوییم که این پروژه مال ماست، در اساس این پروژه و همچنین نکاتی که در آن آمده است، همگان چه افراد عادی و چه اساتید و سیاستمداران از آن حمایت میکنند. چون چنین حقیقتی وجود دارد، باید احزاب سیاسی هم این حقیقت را ببینند و در این چهارچوب گام بردارند. جامعه‌ی روژهلات کردستان تجارب گذشته را در پیش چشم دارد، به همین دلیل دیگر جامعه‌ی روژهلات کردستان پروژه‌‌های را که رنگ و بوی قدرت‌مداری را داشته باشد، نمی‌پذیرد."

   بریتان همچنین در مورد ممانعت از دوباره شدن جنگ برادرکشی گفت: "خلق کرد تجربه‌ی سال ۱۳۵۷ در زمان انقلاب خلقهای ساکن در ایران را فراموش نکرده است. در آن زمان فرصت مناسبی برای احزاب کرد ایجاد شد که می‌توانست آن مرحله را به خوبی ارزیابی کرده و دستاوردهای خوبی برای خلق کرد ایجاد کنند، اما چون احزاب سیاسی دارای سیاست مشترکی نبودند، نتوانستند از این فرصت طلایی استفاده کنند، فقط این نبود، دولت اشغالگر ایران توانست بر این احزاب غالب شده و جنگ و درگیری میان آنها ایجاد کند. به همین دلیل ما اجازه نمیدهیم یک بار دیگر جنگ برادرکشی تکرار شود. در حال حاضر جنگی ویژه وجود دارد که احزاب سیاسی و دوستان و طرفداران آنها را تحریک میکند تا آن تجارب را تکرار کنند، اما موضع ما موضع خلقمان است، هرگز خلق ما موافق چنین چیزی نیستند به همین دلیل ما نیز خواست خلقمان را عملی خواهیم کرد."

   باران بریتان در پایان سخنانش وظیف و نقش این مرحله‌ی مبارزات را مشخص میکند و میگوید: "برای آنکه تجارب تلخ گذشته دوباره نشود، برای آنکه خون فرزندان قهرمان خلقمان به هدر نرود، وظیفه و مسئولیتی تاریخی بر دوش همه‌ی احزاب سیاسی گذاشته میشود تا این پروژه را به موفقیت برسانند و بتوانیم هم فکری مشترک میان خود ایجاد کرده و سپس مجلسی ملی برای روژهلات کردستان ایجاد کنیم، نیرویی دیپلماتیک ایجاد کنیم، این وظیفه‌ی ماست و باید به وظیفه‌ی خودمان عمل کنیم."