بازداشت رئیس مشترک شهرداری ینی‌شهیر از سوی دولت اردوغان

کودتای سیاسی رژیم ترکیه علیه برگزیدگان انتخابات محلی سال گذشته همچنان ادامه دارد.

چماقداران پلیس ترکیه با ادعای "عضویت سازمانی" به منزل بلگین دیکن، رئیس مشترک شهرداری ینی‌شهیر یورش بردند، وی را به گروگان گرفتند و به مرکز امنیت شهر آمَد منتقل کردند.

دیکن ١٣ نوامبر ٢٠١٩ به درخواست طیب اردوغان دیکتاتور ترکیه از سمت خود برکنار شد و سمت وی به یک گماشته دولت نژادپرست ترک واگذار شد.