بایندر: تنها اوجالان است که می‌تواند این آتش را خاموش کند

کسکین بایندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک اعلام نمود که ۲۱ سال است که به شیوه‌ای سیستماتیک عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در حصر قرار گرفته است. زمانیکه به این شیوه از مدیریت در ترکیه می‌نگریم می‌بینیم که گویا ترکیه اکنون آتش گرفته است.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در نتیجه توطئه‌ای بین‌المللی در ۱۵ فوریه سال ۱۹۹۹ دستگیر شد و به ترکیه تحویل داده شد. از آن روز تا به کنون، که ۲۱ سال طول کشیده است، وی در انزوای سنگین به سر می‌برد. علیرغم آنکه هر چندگاه به یکبار و بنابه دلایلی، راه برای دیدار با اوجالان باز شده است اما دولت ترک تمامی قوانین حقوقی و حقوق بین‌المللی خود را نیز زیر پا گذاشته است و انزوایی سنگین را بر امرالی تحمیل کرده است و اوجالان را از حقوق اولیه و ابتدایی خود محکوم ساخته‌اند.

کسکین بایندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک* در رابطه با انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد سخن گفته و در رابطه با آتش‌سوزی جنگل‌های امرالی اظهار داشت که وکلای آقای اوجالان لازم است که به سرعت عازم امرالی شده و واقعیات را با خلق کورد و افکار عمومی در میان بگذارند.

انزوا نتیجه تصمیمات سیاسی است

بایندر اظهار داشت که انزوا بر اوجالان از سال ۱۹۹۹ تا کنون ادامه یافته است؛ در حصر قرار دادن اوجالان با تصویب سیستم ریاستی در ترکیه گسترش یافت. انزوا بر آقای اوجالان مدت ۲۱ سال است که بدون وقفه ادامه دارد. در امرالی سیستمی ایجاد شده است که به شیوه‌ای کاملا خاص مدیریت می‌شود. سالیان درازی است که دیدار و گفتگو با تلفن دچار محدودیت شده است. در نتیجه اعتصاب‌های غذایی که با پیشاهنگی ریاست مشترک ک.ج.د لیلا گوون آغاز شده بود و به تمامی اقصی نقاط جهان نیز گسترش یافته بود؛ بعد از ۸ سال وکلا توانستند آقای اوجالان را ملاقات کنند. اکنون می‌توان دریافت که این انزوا از هیچ مبنای حقوقی برخوردار نیست. بلکه این انزوا نتیجه تصمیم‌های سیاسی است. بعدی حقوقی که بتواند مانع از این دیدارها شود وجود ندارد.

آقای اوجالان تامین کننده صلح اجتماعی است

بایندر اظهار داشت که اوجالان همواره از طرق دمکراتیک و صلح‌طلبانه تلاش داشته است که مسئله کورد را حل نماید. از سال ۱۹۹۹ تا به اکنون اوجالان بیش از ۱۲ بار آتش‌بس اعلام کرده است. از سال ۱۹۹۳ تا به امروز، تمامی حکومت‌های ترکیه با طرح و زمینه جنگی به مسئله کورد نزدیک شده‌اند. و تنها زمانیکه حکومت ترکیه از درون به بن‌بست رسیده باشد اجازه ملاقات با آقای اوجالان را می‌دهد. هیچگاه در ترکیه باور و امید اجتماعی ایجاد نشده است و این همواره خاورمیانه بوده است چشم انتظار آقای اوجالان بوده است. در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۵ ترکیه توانست در نتیجه اقدامات آقای اوجالان اندکی در آسودگی به سر برد و به ثبات و آرامش دست یابد. آقای اوجالان مبنای خلق یک صلح اجتماعی است. آقای اوجالان در هر رابطه‌ای تفکر کرده است، خلق کرده است و برای آینده و صلح یک مملکت مسئله عفو عمومی را مطرح کرد. سیستم دولت هم اکنون موجودیت خود را بر مبنای نابودی صلح و دمکراسی ایجاد کرده است. همواره جنگ را در دستور کار قرار داده و از دمکراسی و مبانی حقوقی به دور نگاه داشته است. اما  به منظور خاتمه دادن به بحران و جنگ، اوجالان همواره مشغول تفکر و خلاقیت است.

فقط اوجالان است که می‌تواند این آتش را خاموش کند

بایندر خاطرنشان ساخت که  بعد از آنکه فرایند راه حل از سوی حکومت از میان رفت، سیاستهای جنگی آ.ک.پ وارد عرصه شدند. بعد از آنکه سیاستهای جنگی اردوغان عملی شدند و میز مذاکرات را شکست، در کوردستان و ترکیه سیاستهای جنگی عملی شدند. هزاران نفر از رفقای سیاستمدار ما دستگیر شدند. صدها انسان به قتل رسیدند. خود آقای اوجالان در سال ۲۰۱۳ گفته بود که اگر مسئله کورد حل نشود، جنگی طولانی و بزرگ آغاز می‌گردد. در عمل همه نیز پیشبینی‌های آقای اوجالان را مشاهده کردند. زمانی که به این مدیریت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه جا به آتش کشیده شده است. به منظور خاموش کردن سریع این آتش لازم است که با آقای اوجالان سریعا دیدار شود. آقای اوجالان دارای تفکر، فلسفه و بینش است. غیر از آقای اوجالان هیچ کس نمی‌تواند این آتش را خاموش نماید. آقای اوجالان در تمامی دفاعیات و دیدارهای خود به راه‌های حل مسئله توجه کرده و برای حل مسائل و مشکلات نقشه راه مطرح می‌کند. اما هیچیک از مخالفان نمی‌توانند با آقای اوجالان دیدار داشته باشند، دولت هم از چنین عقلانیتی برخودار نیست که بتواند مسائل و مشکلات را حل کند. 

انزوا به سیاست رسمی دولت تبدیل شده است

بایندر اعلام نمود که اعمال انزوا بر اوجالان به سیاست رسمی دولت بدل شده است، حکومت از طریق انزوا تلاش می‌کند تا اقتدار و حاکمیت خود را تداوم بخشد. تمامی جامعه و افراد این جامعه در معرض این انزوا قرار گرفته‌اند. در خاورمیانه اما می‌توان حیات جدیدی را ایجاد کرد. بذرهای افکار و اندیشه‌های آقای اوجالان اکنون در روژآوا کاشته شده‌اند، افکار اوجالان مدل حیات جدید و آلترناتیفی را ارائه می‌دهند. اما امروزه در مقابل این سیستم، جنگ اعلام شده است و تلاش می‌کنند تا این سیستم را از میان بردارند. اصرار بر حصر، اصرار بر جنگ تلقی می‌شود. ایشان در ملاقات با وکلا نیز اظهار داشته است که من می‌توانم طی یک هفته مسئله را حل کنم. اما حاکمیت در مقابل ندای صلح در شمال کوردستان، دستاوردهای آن‌ها ار از میان برداشته و از طرف دیگر تلاش نمود تا با حملات خود خاک روژآوا را تسخیر نماید و در این راستا انزوای مطلق تداوم یافت. اما تنها از طریق مقاومت است که این انزوا می‌تواند درهم شکسته شود.

لازم است که با سرعت وکلا به امرالی بروند

بایندر در واکنش به آتش‌سوزی روی داده در امرالی نیز اظهار داشت: لازم است که وکلای آقای اوجالان سریعا بتوانند به امرالی عزیمت کرده و واقعیت را با خلق کورد و افکار عمومی در میان بگذارند. خلق کورد هیچ اعتمادی به اظهارات دولت ندارد. باید واقعیت آتش‌سوزی را از طریق وکلا دریابیم. سلامت آقای اوجالان برای کورد و خلق‌های خاورمیانه بسیار مهم است و ما نسبت به این وضعیت مشکوک هستیم. لازم است حکومت بر مبنای نقش و اهمیت آقای اوجالان عمل کرده و وکلا سریعا عازم امرالی شوند.


DBP

منبع: MA