«برخودان تولهلدان» فرمانده‌ی همیشه زنده!

برخودان تولهلدان در سال ۲۰۱۵ شهید شد. او به همراه خلقش مأمن گرفت. او اکنون نیز مانند شهیدی همیشه زنده برای خلق ایزدی منبع روشنایی است.

برخودان تولهدان (عدنان سلیمان) روز ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ / ٣ بهمن ١٣٩٣ در نتیجه‌ی حمله‌ی تبهکاران داعش به شنگال شهید شد، او یکی از موسسین یگان‌های مقاومت شنگال (ی.ب.ش) بود. تولهلدان برای ایجاد یک راهروی انسانی همراه نیروهای ی.پ.گ میان روژاوا و شنگال برای نجات خلق ایزدی از قتلعام فداکاری بزرگی انجام داد.

برخودان تولهلدان در روستای «گر زرکی» شنگال متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی برای تامین زندگی خانواده‌اش به کار پرداخت. وی در سوم آگوست ۲۰۱۴ به نیروهای مدافع شنگال پیوست. در فرمان ۷۳ غیر از دو برادرش همه‌ی اعضای خانواده‌اش به دست داعش می‌افتند. برای آنکه خلقش را از قتلعام نجات دهد، به کوهستان شنگال رفت.

"فقط پ.ک.ک به دادمان رسید"

تولهلدان در اولین جلسه‌ی ی.ب.ش اعلام کرد، تا ایزدخان آزاد نشود، نباید دست از مبارزه برداریم. برای آزادی ما و خاکمان غیر از پ.ک.ک هیچ دولت، حکومت و نیروی دیگری دست یاری به ما نداد. غیر از رفقا هیچ کس به یاری خلقمان نشتافت. آنها آمدند و در کوهستان شنگال شهید شدند.

تولهلدان در یک گردهمایی دیگر مردم اشاره کرده بود، شنگال پیشتر نیز شنگال بوده است، اما اکنون شنگالی متفاوت است. نیرویی که از شنگال دفاع کند وجود نداشت اما اکنون ی.ب.ش وجود دارد. به کوهستان شنگال نگاه کنید، ی.ب.ش و آنهایی که در برابر حملات ایستادگی می‌کنند را می‌بینید. در کوهستان شنگال غیر از رفقا هیچ دولت، حکومت و نیرویی به یاریمان نشتافت. اما اکنون نیرویی بزرگ برای محافطت از ایزدخان وجود دارد و آن هم ی.ب.ش است.

"باید جوانان نامیرایی را انتخاب کنند"

در مرزهای هر کشوری که باشد، در هر جایی که زندگی می‌کنید فرقی نمی‌کند، درخواست من از همه‌ی جوانان ایزدی این است که بیایید و به صفوف ی.ب.ش بپیوندید و علیه تبهکاران مبارزه کنید. امروز اگر برای خاک شنگال بمیریم، شهید خواهیم بود. اگر در این راه شهید شوی، نامیرا خواهی بود. باید همه‌ی جوانان ایزدخان نامیرایی را انتخاب کنند.

مبارزان ی.ب.ش/ ی.ژ.ش برای آنکه در خط اولین فرمانده‌ی ی.ب.ش مبارزه کنند، در «آکادمی شهید برخودان تولهلدان» آموزش ایدئولوژیک – سیاسی و نظامی می‌بینند.