بمباران مناطق تحت کنترل گریلا از سوی هواپیماهای جنگنده ترکیه

هواپیماهای جنگنده رژیم اشغالگر ترک مناطق زاپ، هفتانین و گاره را بمباران کردند

مرکز اطلا‌ع‌رسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در مورد حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:

"ارتش اشغالگر ترکیه مناطق حفاظتی مدیا را هدف حملات هوایی قرار داد. در این چارچوب؛

ساعت ١٣ روز ١۴ نوامبر/ ٢٣ آبان روستای رنجبرآغا در منطقه زاپ و ساعت ١٧ منطقه سیدا و چمچو هدف حمله هوایی جنگنده‌های ارتش ترکیه قرار گرفت.

ساعت ١٢ روز ١۵ نوامبر تپه دوپشک در منطقه هفتانین و ساعت ١٢:٣٠ روز ١۶ نوامبر هم حوالی شهرک چمانکه در منطقه گاره از سوی هواپیماهای جنگنده رژیم ترک بمباران شدند.

بمباران‌ها به مزارع و باغهای روستائیان این مناطق خسارت وارد کرد.

در حمله به منطقه هفتانین دو رفیقمان به شهادت رسیدند. جزئیات بیشتر در مورد رفقای شهید در بیانیه‌ای جداگانه با افکار عمومی در میان گذاشته می‌شود."