بمباران کوهستان کورو ژهرو از سوی جنگنده‌های رژیم اشغالگر ترکیه

جنگنده‌های دولت اشغالگر ترکیه کوهستان کورو ژهرو در شهرستان شیلادزه در جنوب کردستان را بمباران کردند.

  به نقل از خبرگزاری روژنیوز، ساعت ۱۳  هواپیماهای جنگنده‌ی دولت ترکیه کوهستان کورو ژهرو در شهرستان شیلادزه واقع در جنوب کردستان را بمباران کردند.

  هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه اطراف خانه‌های مسکونی غیرنظامیان را هدف قرار داده‌اند. در نتیجه‌ی این بمباران‌ها به باغ و زمین‌های کشاورزی اهالی منطقه آسیب وارد شد.