بیانیه‌ی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان به مناسبت ٣٨مین سالروز مقاومت ١۴ ژوئیه

فرماندهی ن.پ.گ با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مقاومتگران روزه‌ی مرگ ١۴ ژوئیه، خاطرنشان کرده است که با گسترش روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه مبارزات را شعله‌ورتر می‌کنند.

فرماندهی قرارگراه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) به مناسبت ٣٨مین سالروز مقاومت روزه مرگ در ١۴ ژوئیه ١٩٨٢ بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه آمده است:"مقاومت روزه‌ی مرگ که روز ١۴ ژوئیه ١٩٨٢ در زندان آمد علیه کودتای فاشیست-نظامی ١٢ سپتامبر شکل گرفته بود وارد ٣٨مین سالگرد خود شده است. مقاومت ١۴ ژوئیه و روحیه قهرمانی آنرا را در ٣٨مین سالروز گرامی می‌داریم. با ادای دین به خالقان مقاومت بزرگ رفیق محمد خیری دورموش، کمال پیر، عاکیف یلماز و علی چیچک یاد و خاطره تمامی شهیدان مبارزه ازادیخواهی را با ادای احترام گرامی می‌داریم و پیمان می‌بندیم که مشی مقاومت ١۴ ژوئیه را بر مبنای راه شهیدان قهرمان به پیروزی برسانیم.  مقاومت زندان آمد که با عملیات رفیق قهرمان مظلوم دوغان آغاز شد، به مقطع تاریخی سرنوشت‌سازی برای جنبش آزادیخواهی کوردستان مبدل گشت. ما همچون خلق و جنبش، ٣٨ سال است که بر اساس این مقاومت تاریخی گام داشته و به مبارزه ادامه می‌دهیم. خلق کوردستان مبازه آزادیخواهی و موجودیت خود را بر بنیان این خط مشی گسترش داده و دستاوردهای بزرگی را خلق کرده است. همچون گذشته امروز نیز مقاومت و روحیه ١۴ ژوئیه به راه ما روشنایی می‌بخشد و مبارزه تاریخی علیه فاشیسم بر این مبنا به پیش برده می‌شود."

مبارزه ما در مهم‌ترین مرحله تاریخ جریان دارد

ن.پ.گ با اشاره به اینکه مبارزه آزادیخواهی کوردستان در ٣٨مین سالگرد مقاومت ١۴ ژوئیه، وارد مهمترین مرحله تاریخ شده است می‌افزاید:"نیروهای قاتل و فاشیست علیه مبارزه آزادیخواهی کوردستان که با پیشاهنگی رهبر آپو در جریان است تمامی توانایی ملی و بین‌المللی خود را بکار گرفته‌اند، اما با این وجود همه نقشه‌های نابودگری و تصفیه‌گرانه آنان بی‌نتیجه مانده‌اند. مبارازه ما با مقاومتی بزرگ به حملات دشمنان پاسخ داده و روز به روز به پیش گام برمی‌دارد، به نیروی حل مسائل مبدل شده و برای خلق‌های کوردستان و منطقه به بازیگر اصلی مبدل می‌گردد.

نیروهای هژمونگرا و استعمارگر در مقابل جنبش آزادیخواهی کوردستان عقل از کف داده و هار شده‌اند، حملات گسترده‌ای را علیه جنبشمان انجام می‌دهند و بویژه در باشور کوردستان خلقمان و جنبشمان را هدف حملات پی در پی قرار داده‌اند. دولت اشغالگر ترکیه در این چارچوب به حملات اشغالگرانه علیه مناطق حفاظتی مدیا و باشور کوردستان دست زده است، کُنسپت نابودی دستاوردهای خلق کورد را به مرحله اجرا گذاشته است. نیروهای گریلای کوردستان با نیروی مقاومت زندان و با روحیه‌ی مقاومت ١۴ ژوئیه علیه حاکمیت فاشیست آ.ک.پ-م.ه.پ به مبارزات خویش ادامه می‌دهند. امروز در کوهستان‌های کوردستان خط پیروزی رهبر آپو که در زندان آمَد خود را اثبات کرد در مقابل حملات همه‌جانبه فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ به خطمشی بنیادین مقاومت مبدل شده است. مشی مقاومت که اکنون در هفتانین جریان دارد تداوم مقاومت و روحیه پیروزمندانه رفیق خیری، کمال، عاکیف و علی است. جنبش ما، خلقمان و گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان ٣٨ سال است با روحیه مقاومت فدایی ١۴ ژوئیه علیه هرگونه حملات فاشیستی مبارزه نموده‌اند و به پیروزی دست یافته‌اند. خط قهرمانی که در کوردستان در مبارزه علیه فاشیسم خلق شده است امروز در خاورمیانه و تمامی جهان گسترش یافته است."

"مقاومت بزرگ با شهیدان قهرمانمان میسر شد"

این مقاومت بزرگ تاریخی با رنج و قهرمانی صدها شهید میسر شده است. مشی مقاومت انقلابی که از سوی پیشاهنگ انقلابی گرانقدر رفیق قاسم انگین، عضو کمیته مرکزی حزبمان پ.ک.ک که در ٢٧ ژوئن در حمله هوایی نیروهای فاشیست و اشغالگر به شهادت رسید، فرمانده‌های همیشه جاویدمان رفقا دلال، زکی، آتاکان، آرمانج، دوغان، چتین، روبار، هلمت، چیچک و زین را ثمر رساند و خط مشی پیروزی و روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه را در اعماق اندیشه‌ی ما کاشتند.

رفیق قاسم انگین که همچون رهرو میراث ١۴ ژوئیه خویش را فدای خلقش نمود، با فداکاری، رنج، فروتنی و صداقت خود همچون تمامی شهیدان انقلابی، به یکی از سمبل‌های مبارزه آزادیخواهیمان مبدل شده و به راه ما روشنایی می‌بخشد. همچون فرمانده‌ای انقلابی و رفیقی بود که به الگوی اساسی راه دستیابی به پیروزی مبدل شده است. ما یکبار دیگر پیمان می‌بندیم که رهروان راه این رفقای گرامی باشیم، مبارزه مقدس آنان را برای تحقق آینده روشن، دمکراسی، برابری، آزادی خلق‌های منطقه و خلق کوردستان به نتیجه برسانیم و یاد و خاطره این قهرمانان را همیشه زنده نگه داریم.

بر این مبنا با گرامیداشت مقاومتگران ١۴ ژوئیه، به تمامی شهیدان قهرمان، نمایندگان خط مقاومت بزرگ ادای احترام می‌کنیم. با روحیه مقاومت ١۴ ژوئیه که سمبل شرف و پیروزی است مبارزه این مرحله را شعله‌ورتر می‌کنیم، پرچم پیروزی راه شهیدان را بلندتر می‌نماییم و اراده‌‌ای راسخ به خلق میهن‌دوستمان درود می‌فرستیم. در این مرحله مهم تاریخی جوانان کوردستان را فرامی‌خوانیم که بیش از همیشه به مسئولیت‌های خود عمل کنند و به شیوه‌ای فعال به صفوف مبارزات بپیوندند."