بی‌خبری از سرنوشت دو شهروند روژهلاتی در اورمیه و سنه

دو شهروند روژهلات پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی رژیم ایران به مکان نامعلومی منتقل شده و از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

بنابر گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان «مهران معنوی» اهل روستای «گنگچین» اورمیه حدود یک هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

مهران معنوی در منزل خویش در روستای گنگچین از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

همچنین پس از گذشت یک هفته از بازداشت «مادح احمدی» اهل روستای سرهویه از توابع شهر سنه توسط نیروهای امنیتی رژیم از سرنوشت وی خبری در دست نیست.

مادح امدی ١٣ دی / ٣ ژانویه در یورش نیروهای رژیم به منزل وی در روستای سرهویه بازداشت شده بود. نیروهای امنیتی رژیم درب منزل وی را در زمان یورش شکسته بودند.

علارغم مراجعه مکرر خانواده «مهران معنوی» و «مادح احمدی» به مراجع امنیتی، دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند روژهلاتی اطلاعی در دست نیست.