تحصن دمکراسی در مردین؛ کوردها باید متحد شوند

تحصن دمکراسی در مردین علیه کودتای رژیم ترکیه علیه شهرداری‌های کوردستان در ۲۰مین روز ادامه داشت.

   علیه کودتای سیاسی رژیم ترکیه تحصن دمکراسی مردین در ۲۰مین روز ادامه داشت. انجمن‌های منطقه، اعضای اتحاد کوردستان و ه.د.پ در این کنش شرکت نمودند. سینان چیفتیورک ریاست کل ک.ک.پ، از خلق‌های ترکیه درخواست کرد، به همراه همدیگر مبارزات دمکراسی انجام دهند.

   امروز کنش نوبت دمکراسی در مقابل ساختمان ه.د.پ در مردین انجام شده و بیانیه‌ قرائت گردید. احمد ترک ریاست مشترک شهرداری کلانشهر مردین که به جای وی قیم گماشته شد، ابتکار عمل جمعیت‌های شرق و جنوب شرق، عبدالحکیم داش ریاست فدراسیون انجمن‌های الیح، محمد احسان چویک ریاست فدراسیون انجمن‌های آمد، ریاست فدراسیون انجمن‌های بتلیس، اکرم باران، انور کارابی، امین اصلان، ناصر توپوچ اعضای کنگره‌ی اسلام دمکراتیک، سینان چفتیورک به نمایندگی از حزب کمونیست کوردستان در کنش امروز حضور یافتند. کنشگران پلانکاردی با عنوان " اراده‌ی خلق غصب نخواهد شد" بلند کردند.

داش: روز روز اتحاد است
   عبدالکریم داش یه نمایندگی از د.گ.د بیانیه‌ای را قرائت نموده و اعلام کرد، "تحمیل گماشتگان بر شهرداری‌های ه.د.پ غیرقابل قبول است. این عمل غیرقانونی‌ست. علیه اراده‌ی خلق کورد آماده‌کاری پروژه‌ی بزرگی انجام می‌گیرد. از راه قیم‌ها بار دیگر کودتایی را علیه خلق کورد انجام دادند. در برابر غصب اراده‌ی خلق سکوت نخواهیم کرد. در برابر آن‌ به کنش‌های دمکراتیک خویش ادامه خواهیم داد. بایستی همه در برابر حملات متحد گردند. معتقد هستم که اگر اتحاد ایجاد گردد، قادر هستیم از فشارها رهایی یابیم. اما اگر از همدیگر حمایت نکنیم، این برهه طولانی خواهد شد و زیان بیشتری را به همه‌ی ما وارد می‌سازد. امروز، روز اتحاد است. هدف اتحاد کوردستان برای چنین روزی است. زیر چتری گرد هم خواهیم آمد. دست هم را گرفته و متحد گردیم."

باران: دست از ذهنیت خود بردارید
   ملا عبدالحکیم باران به نمایندگی از کنگره‌ی اسلام دمکراتیک اعلام کرد، خلق در انتخابات به شهرداران خویش مسئولیت سپردند و افزود، "تحمیل گماشتگان برای هیچ کسی نفعی نخواهد داشت. هر کسی به حقوق نیازمند است. بایستی هر کسی در برابر ناعدالتی‌ها مبارزاتی گسترده‌تر را انجام دهد. بایستی حکومت دست از کاستی‌های خود بردارد.

   سپس ریاست کل ک.ک.پ به نمایندگی از اتحاد کوردستان اعلام کرد، به عنوان اتحاد کوردستان از اراده‌ی خویش صیانت خواهیم نمود. وی در ادامه سخنان خویش اظهار داشت، ریاست کل آ.ک.پ سال‌ها از اراده‌ی خلق سخن گفت و افزود،" اما امروز برای دومین مرتبه اراده‌ی خلق کورد را انکار کردند. خلق کورد اراده‌ی خود را نشان داد اما آن‌ها به جای اراده‌ی خلق قیم گماشتند. قیم‌ها را قبول نخواهیم کرد. امروز، روز صیانت از مبارزات است. بیایید به همراه همدیگر مبارزات دمکراسی و آزادی را ادامه دهیم."