تداوم اعتصاب غذای چهار زندانی سیاسی و امنیتی در زندان اورمیه

با گذشت بیش از ۲۰ روز همچنان اعتصاب غذای ۴ زندانی کرد محبوس در زندان اورمیه در بی توجهی مسئولین زندان و مقامهای قضایی همچنان ادامه دارد.

   رحمی تورگوت و بشیر پیرماوانه از روز ۳۱ تیر و مصطفی سبزی و قادر سلیمی از اول مرداد در زندان اورمیه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

   با گذشت بیش از ۲۰ روز از اعتصاب غذای این چهار تن، مسئولین زندان و مقامهای قضایی با بی‌توجهی کامل به خواسته‌های آنها برخورد کرده و هیچ اقدامی در زمینه‌ی احقاق حقوق آنها انجام نشده است.

​​​​​​​   گفته می‌شود این افراد با کاهش شدید وزن و افت فشار خون مواجه بوده و حتی قادر به راه رفتن نیستند و علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمانی از طرف مسئولین زندان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا به اعتصاب خود پایان دهند.

​​​​​​​   گفته می‌شود مسئولین زندان به آنها فرمهایی ارائه داده و از پذیرفتن مسئولیت در قبال اعتصاب غذای آنها شانه خالی کرده‌اند.

​​​​​​​   اعتصاب غذای این چهار تن با مطالبات متفاوت و در راستای احقاق حقوقشان انجام شده است.

​​​​​​​   مصطفی سبزی زندانی سیاسی کرد در خرداد سال ۹۳ توسط نیروهای رژیم بازداشت و در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اورمیه با اتهام "عضویت در گروههای مخالف نظام" به ۱۵ سال زندان محکوم شد.حکم وی در دیوان عالی نیز عینا تایید شد. وی در اعتراض به عدم موافقت با انتقالش به زندان ماکو محل سکونتش دست به اعتصاب غذا زده است.

​​​​​​​   قادر سلیمی زندانی عقیدتی در زندان اورمیه در تیرماه سال ۹۶ با اتهام "عضویت در گروههای سلفی" در شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اورمیه به ۵ سال زندان محکوم شد. وی در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروط و انتقال وی به زندان بوکان دست به اعتصاب غذا زده است.

​​​​​​​   بشیر پیرماوانه در اسفند ۹۴ بازداشت و در بهار ۹۵ با اتهام "عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام " به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که به دلیل اعتراض به حکم به ۴ سال کاهش یافت. وی در اعتراض به عدم موافقت با اعزام به مرخصی و آزادی مشروط دست به اعتصاب غذا زده است.

​​​​​​​   رحمی تورگوت تبعه‌ی کشور ترکیه در اردیبهشت سال ۹۶ به منظور دیدار با اقوامش به طور رسمی وارد خاک ایران شد اما چند روز بعد در منزل یکی از اقوامش بازداشت شد. وی با اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام به ۵ سال زندان محکوم شد. وی در اعتراض به عدم موافقت با آزادی مشروط وی و تحویل به کشور ترکیه دست به اعتصاب غذا زده است.