تداوم کودتای سیاسی ترکیه علیه کوردها؛ انتقال رئیس مشترک شهرداری ایغدیر به زندان

یاشار آککوش رئیس مشترک برگزیده شهر ایغدیر که از سوی رژیم غاصب ترک از سمت خود برکنار شده بود بازداشت شد.

تداوم کودتای سیاسی ترکیه علیه کوردها؛ رژیم ترک رئیس مشترک شهرداری ایغدیر را به زندان فرستاد

رژیم اشغالگر ترک شهرداری ایغدیر را اشغال و روئسای مشترک آنرا برکنار کرد. رژیم به جای شهرداران برگزیده خلق که از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها بودند اقدام به انتصاب گماشته دولت بر این شهرداری کرد. یاشار آککوش که سه روز پیش در حمله چماقداران رژیم دستگیر شده بود امروز در دادگاهی شد. دادگاه جزایی با ادعای «عضویت در سازمان» حکم حبس وی را صادر کرد. آککوش با حکم دادگاه به زندان منتقل شد.

ایلم چلیک رئیس مشترک دیگر شهرداری ایغدیر نیز از سوی مرکز ژاندارمری ایغدیر دستگیر شده است.