تداوم کودتای سیاسی رژیم ترکیه علیه کوردها؛ چهار شهردار دیگر ه.د.پ دستگیر شدند

رژیم فاشیست ترکیه علاوه بر تحمیل جنگ بر کوردها روزانه سیاستمداران و مدیران منتخب خلق کورد را به زندان محکوم می‌کند

رژیم تبهکار ترکیه در ادامه کودتای سیاسی علیه کوردها چهار شهردار دیگر حزب دمکراتیک خلق‌ها به نام‌های گلستان اونجو شهردار مشترک بخش ستوره، نالان اُزیدان شهردار مشترک منطقه شمرخ، ملکیه اسمز شهردار مشترک دیرک در استان مردین و خدیجه چویک شهردار مشترک پرسوس در استان اورفا را دستگیر کرد.

سه شهردار به مدیریت پلیس کلانشهر مردین منتقل شدند، چماقداران اردوغان ساختمان‌های شهرداری‌های ستوره، شمرخ و دیرک را به محاصره دراوردند. شهردار مشترک پرسوس نیز در مدیریت پلیس اورفا نگهداری می‌شود.

همچنین مسلمه اُزباخچی، هدیه گونش، برهان تمل و فیض‌الله ارول کارمندان شهرداری دیرک نیز توسط چماقداران دولت دستگیر شدند.

شایان ذکر است که رژیم تبهکار ترک روز ١٨ آگوست ٢٠١٩ (٢٧ مرداد ١٣٩٨) شهرداری‌های سه کلانشهر آمَد، وان و مردین را غصب نمود و آنها را به والی‌های وابسته به حزب فاشیستی آ.ک.پ واگذار کرد.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در بیانیه‌های کتبی خویش تأکید کرده است که میدان سیاست را برای فاشیست‌ها خالی نخواهد کرد.