تشدید جو خفقان و ارعاب اطلاعات سپاه استعمارگر ایران در روژهلات کوردستان

احضار، فشار و تهدید اعضای خانواده‌های فعالان روژهلات کوردستان در خارج میهن از سوی سازمان‌های رژیم اشغالگر ایران همچنان رو به افزایش است.

   برپایه‌ی گزارش شبکه حقوق بشر کوردستان طی ماه‌های گذشته اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعمارگر رژیم اسلامی ایران در شهرهای سلماس، اورمیه، سقز، بوکان، سنه، مریوان، کامیاران، پاوه، جوانرو و کرماشان اقدام به احضار تلفنی خانواده فعالان خارج از کشور به ویژه اعضای احزاب اپوزیسیون کورد مستقر در باشور کوردستان کرده‌اند.

   بر اساس این گزارش‌ها، بازجویان امنیتی با اعمال فشار از این خانواده‌ها خواسته‌اند که آدرس دقیق و عکس‌هایی از فرزندان‌شان را در اختیار این نهادها قرار بدهند. همچنین این خانواده‌ها مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شده‌اند که در صورت ادامه فعالیت فرزندان‌شان در خارج از کشور، اعضای خانواده‌های آنها در داخل کشور با بازداشت و پرونده سازی مواجه خواهند شد.

   گفتنی است که این احضارهای تلفنی و بازجویی‌های چند ساعته‌ی متعاقب آنها بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

​​​​​​​   بازجویان امنیتی همچنین از اعضای خانواده این افراد که عمدتاً والدین آنها بوده‌اند درخواست کرده‌اند که با مراجعه به باشور کوردستان فرزندان خود را از ادامه عضویت در این احزاب منصرف کرده و به روژهلات باز گردانند و عزیزانشان را به رژیم اشغالگر ایران واگذار کنند.

​​​​​​​   رژیم استعمارگر جمهوری اسلامی در حالی خواهان بازگشت جوانان روژهلات شده است که فقر، اعتیاد، سرکوب، بیکاری و تاراج سیستماتیک خلق روژهلات کوردستان همچنان ادامه دارد.