تقدیر قرارگاه مرکزی از فرماندهی ایالت آمَد

قرارگاه مرکزی(ن.پ.گ) در پیامی کتبی فرماندهی ایالت آمد را مورد تقدیر قرار داد

   فرماندهی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان- ن.پ.گ در پیامی کتبی عملیات پیروزمندانه گریلایی در بخش پیران استان آمد را به فرماندهی این ایالت تبریک گرفته است.

   در پیام قرارگاه مرکزی آمده است:

   "عملیاتی که نیروهای ایالت شما روز ٢۴ آگوست/٢ شهریور در بخش پیران استان آمد علیه پایگاه تپه تیم که محل استقرار نیروهای ویژه پلیس بود عملیاتی پیروزمندانه، نتیجه ‌بخش بوده و به دوستان و دشمنان پیام داده است. نیروهای شما در این عملیات با رویکرد گریلای نوین هزینه‌های سنگینی را بر دشمن تحمیل کردند. در جریان این حمله سنگرها، برجک‌ها و خودرو زرهی هدف قرار گرفته و ٧ عضو پلیس ویژه کشته شدند. با عملکردی بالا و بدون هیچگونه زیانی ضربه‌ای سهمگین بر دشمن وارد شد. از اینرو به تمام رفقایی که در این عملیات جای گرفته‌اند وتمام رفقای این ایالت درود می‌فرستیم و امیدواریم که سطح مبارزه را بیش از پیش ارتقا دهند.

​​​​​​​   به رغم دروغ‌های 'ما تمام کردیم، به پایان رساندیم' رژیم فاشیست ترک که هر روز آنرا به خورد جامعه می‌دهند این عملیات نشان داد که گریلاهای جنبش آزادیخواهی کردستان در نیرومندترین مقطع تاریخ مبارزه می‌باشد و در آستانه پیروزی قرار دارند. بدون شرم تکرار عباراتی همچون 'در فلان و بهمان منطقه به آنان ضربه وارد کردیم، نابود کردیم، به آنان پایان دادیم' تنها دورغهایی بزرگ هستند که هدف آنها مخفی‌کردن تلفات سنگین خود و فریب جامعه است. این عملیات پاسخی شایسته به ذهنیت فاشیست [ترک] است. از اینرو به مقاومت قهرمانانه گریلاهای کردستان درود می‌فرستیم و برای تمام گریلاهای کردستان آرزوی موفقیت داریم."