تملی: اکنون زمان وحدت و حضور در خیابانهاست

سزای تملی ریاست مشترک ه.د.پ اعلام کرد،"اکنون زمان رفتن به خیابان‌ها و اتحاد است. هر روز و در هر مکانی در خیابان‌ها خواهیم بود."

  سزای تملی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها ه.د.پ در پی انتصاب گماشته‌‌های رژیم ترک بر شهرداری‌ کلان‌شهرهای آمد، وان و مردین، در نشستی مطبوعاتی در پارک کارایولار مردین شرکت کرد و بیانیه‌ای را قرائت نمود.

  پیش از ورود تملی و گروه‌ ه.د.پ به این پارک نیروهای پلیس با خودرو‌های زرهی و خودرو‌های آب پاش اطراف این پارک را محاصره کردند و از قرائت بیانیه‌ در این پارک جلوگیری کردند. در هنگامیکه سزای تملی و بدران ازترک ریاست مشترک ک.ج.د به همراه سخنگویان مشترک ه.د.ک، احمد ترک ریاست مشترک شهرداری‌ مردین و اعضای ه.د.پ خواهان ورود به این پارک بودند نیروهای پلیس از ورود آن‌ها ممانعت کردند. علی‌رغم تمامی ممانعت‌های نیروی پلیس بیانیه قرائت شد.

در برابر کودتا اینجا هستیم

  تملی اظهار داشت، روز ۱۹ آگوست/ ۲۸ مرداد کودتای دیگری انجام گرفت و افزود، "کودتایی انجام گرفت. صفحه‌ی سیاه دیگری بر صفحات سیاه تاریخ ترکیه افزوده شد. ۳ شهرداری بزرگمان را غصب کردند. اراده‌ی خلق را انکار نمودند. خواست رژیم را می‌بینیم که در پشت نیروهای پلیس مخفی شده است. این تصویر کودتاست. آنچه روی می‌دهد نشان‌دهنده انکار اراده خلق است. در برابر کودتا اینجا هستیم. ما و خلق در کنار همدیگر از دمکراسی دفاع خواهیم کرد و از صلح و دمکراسی صیانت خواهیم نمود. علیه تفکری که با جنگ پرورش می‌یابد در خیابان‌ها خواهیم بود و صدای حقیقت و صلح را بلند خواهیم کرد."

امروزه حاکمیت قانون و حقوق خود را نیز نمی‌شناسد

  تملی اعلام کرد، اراده‌ی خلق‌های کهن مردین روسای مشترک شهرداری‌ها هستند و افزود، "(احمد) ترک ریاست مشترک کلانشهر مردین اراده‌ی این خلق کهن است. اراده‌ی خلق کرد، عرب، سریانی و خلق‌های کهن دیگر. در اینجا ذهنیت حصر و قیم را قبول نخواهیم کرد و به آن‌ توجهی نخواهیم داشت. این ذهنیت دولت نیست. امروزه حاکمیت قوانین و حقوق خود را نیز نمی‌شناسد. این ستمکاریست."

  تملی در ادامه اعلام کرد، حاکمیت آن‌ها را با سیستم "ریاست مشترک" متهم می‌کند و افزود، "این نشان می‌دهد آنهایی که چنین تصمیمی گرفته‌اند عقلشان را از دست داده‌اند. سیستم ریاست مشترک وجود دارد اما این سیستم جرم نیست. هیچگاه جرم نخواهد بود. در برابر جرایم مبارزه می‌کند. این سیستم نام مبارزات آزادیخواهی زنان است. ه.د.پ حزب زنان است. با توجه به نمایندگی برابر اقدام می‌کند."

حصر وجود دارد

  تملی با اشاره به دلایل گماشتن قیم اظهار داشت، "می‌دانید که چرا تاراج و قیم وجود دارد؟ چون در این کشور حصر وجود دارد. چونکه قادر نیستند بدون وضعیت ویژه این کشور را اداره کنند. این حاکمیت دیگر قادر نیست این کشور را اداره نماید. سیاست آن پایان یافته است. به جای حل مسئله‌ی کردها بر عدم چاره‌یابی اصرار می‌کند."

زمان اتحاد و همبستگی‌ست

  تملی با اعلام اینکه زمان اتحاد و پشتیبانیست گفت، "با همدیگر خودمان و شهرمان را اداره خواهیم نمود. زمان آن فرا رسیده است که دیگر تفکر تک‌پرست را به رسمیت نشناسیم. زمان حمایت و پشتیبانیست. نه تنها در آمد، وان و مردین در هر مکانی در ترکیه حمایت از دمکراسی را تقویت خواهیم نمود. در هر مکانی از شهرداری‌هایمان صیانت خواهیم کرد. در استانبول، مرسین، ‌آدانا، ازمیر و آنتالیا و در هر مکان دیگری از شهردای‌ها و اراده‌ی خویش صیانت خواهیم نمود. در هر مکانی در خیابان‌ها خواهیم بود. در هر مکانی صدای خویش را بلند خواهیم کرد."