جمع‌آوری ١٠ هزار امضا برای اخراج ارتش اشغالگر تُرک از خاک باشور کوردستان

جمعیت تجدید حیات جوانان در رابطه با جمع‌آوری امضا برای اخراج ارتش ترکیه در باشور کوردستان یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و اعلام نمود، در این کمپین تاکنون حدود ۱۰ هزار امضا جمع‌آوری شده است.

جمعیت تجدید حیات جوانان باشور در پارک نالی در شهر سلیمانیه کنفرانسی مطبوعاتی در مورد کمپین جمع‌آوری امضا برای بیرون کردن ارتش اشغالگر ترکیه از خاک باشور کوردستان برگزار کردند. آنها اعلام نمودند، تاکنون حدود ده هزار امضا جمع‌آوری کرده و پارلمانتاران و اعضای سازمانهای مدنی در این کمپین شرکت کرده‌اند.

در این کنفرانس بیانیه‌ای توسط هاوری ملک خوانده شده و وی اعلام کرد، هدف آنها از جمع‌آوری امضا برای آن است که پیام خلقمان علیه اشغالگری را به پارلمان اقلیم کوردستان، پارلمان عراق و سازمان ملل برسانیم. ما می‌خواهیم به آنها اطلاع دهیم که خلقمان تحت هیچ شرایطی اشغالگری دولت ترکیه را نمی‌پذیرد. باید در مدت کوتاهی به درخواستهای خلقمان گوش داده شود.

تصمیم به اخراج دولت ترکیه گرفته شود و از حق حاکمیت خلقمان دفاع شود.

هاوری از همه خواست در این کمپین شرکت کنند و گفت، در این چهارچوب ما از همه‌ی افراد و طیفهای میهن‌دوست می‌خواهیم از این کمپین پشتیبانی کنند و با حمایت خود کاری کنند تا ما بتوانیم با هم فشاری دسته جمعی برای اخراج ارتش ترکیه ایجاد کنیم. تعدادی از پارلمانتاران اقلیم کوردستان و عراق و سازمانهای مدنی نیز در این کمپین شرکت کرده و تاکنون حدود ده هزار امضا جمع آوری کرده‌ایم.

کمپین جمع‌آوری امضا برای اخراج ارتش اشغالگر ترکیه از خاک باشور کوردستان مدت چند روزی است که توسط جوانان میهن‌دوست در دامنه‌ی قندیل آغاز شده است و روز به روز به دامنه‌ی مناطق جمع آوری امضا افزوده می‌شود تا همه‌ی اقشار و شهروندان کوردستان بتوانند در آن شرکت کنند.