"جنگ هفتانین به جنگ پیروزی مبدل می‌شود"

لیلاف ژیندا، گریلای یژا ستار، با اشاره به اینکه ترکیه تمام توان خود را در حمله به هفتانین به کار گرفته است می‌گوید:"دولت ترک هر چقدر بر حملات خود بیافزاید نمی‌تواند موفقیتی کسب کند. در هر حالتی، ما جنگ هفتانین را به جنگ پیروزی مبدل می‌کنیم."

حملات اشغالگرانه دولتی ترکیه به منطقه هفتانین از روز ١۶ ژوئن (٢٧ خرداد) آغاز شده‌اند. نیروهای ه.پ.گ و یژا ستار در مقابل این حملات مقاومتی تاریخی می‌کنند.لیلاف ژیندا از گریلاهای یژا ستار که در جنگ هفتانین جای گرفته است در رابطه با این جنگ سخن گفت. ژیندا می‌گوید دولت ترکیه با تمام توانایی خود به هفتانین حمله‌ور شده و از زمین و هوا این منطقه را هدف قرار داده است.

لیلاف ژیندا خاطرنشان کرد که ارتش ترک در حملات خود به تکنولوژی تکیه کرده و هدف از این حملات کنترل هفتانین و شکستن اراده نیروهای گریلاست. لیلاف گفت:"نیروهای گریلا با اتکا به اراده و روحیه خود، با تکیه بر میراث بریتان و زیلان‌-ها پاسخ درخوری را به دولت فاشیست ترک می‌دهند. دولت فاشیست ترک از تکنولوژی در سطح وسیعی استفاده می‌کند. حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌ای، بمباران هواپیماهای جنگنده و حملات راکتی هلی‌کوپترهای جنگی و پهپادهای بدون سرنشین بی‌وقفه ادامه دارند. با این همه مقاومتی که گریلا از خود نشان می‌دهد، اراده‌ای که در مقابل دشمن نشان می‌دهد منبع روحیه، شور و هیجان بزرگی است."

ژیندا یادآور شد که نیروهای گریلا به سپری در مقابل حملات رژیم اشغالگر ترک مبدل شد‌ه‌اند. وی گفت:"ما بجز زندگی آزاد و فلسفه‌ای که رهبر آپو به ما یاد داده‌ است زندگی دیگری را نمی‌پذیریم. جنگ برای دستیابی به زندگی آزاد به ما روحیه و نیروی بزرگی می‌بخشد. اراده و ایستار ما علیه اشغالگران برای همیشه اینچنین خواهد بود. در سخت‌ترین شرایط با اراده نیرومندی که علیه دشمنان در پیش گرفته‌ایم، با تکیه بر فلسفه رهبرمان به جنگ [علیه استعمارگران] ادامه داده‌ایم. آنچه ما را سر پا نگه داشته است این حقیقت است.

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار برای عمل به پیمانی که با رهبر آپو، پیمانی که با خلق و شهیدان بسته‌اند تا آخرین قطره خون خویش می‌جنگند و در این راه حتی اگر به شهادت برسند مایه شرف و افتخار خواهد بود. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که نسل‌های پس از ما در میهنی آزاد زندگی کنند."

رهبری و شهیدان به ما نیرو می‌بخشند

گریلا لیلاف گفت:"این تاریخ با مظلوم دوغان و کمال‌‌-ها آغاز شده و اکنون با حماسه‌های گریلاهای مقاومتگر ادامه دارد."

لیلاف ژیندا سپس گفت:"تاریخ پدیده‌ای زنده است و به همین دلیل نه تنها در هفتانین بلکه در هر کدام از بخش‌های کوردستان، هر حمله‌ی دشمن با پاسخ نیرومند گریلاها روبرو خواهد بود و گریلا با عشق به خلق کورد مقاومت خواهد کرد. با روحیه و انرژی‌ای که از خلق و رهبرمان کسب کرده‌ایم در این جنگ به پیروزی می‌رسیم.

دولت ترک هر چقدر بر شدت حملات خود بیافزاید باز هم نخواهد توانست به پیروزی دست یابد. واقعیت را همه می‌بینیم. رهبری و شهیدان به ما نیروها می‌بخشند. تا زمانی که ما دارای این ارزش‌های متعالی باشیم شکست نخواهیم خورد. هر چه باداباد، جنگ هفتانین، جنگ پیروزی ماست. رهبری ما می‌گوید، «ما با جوانی آغاز کردیم و در جوانی به پیروزی می‌رسیم». ما با روحیه جوانی، با انرژی و شور و هیجان خویش پیروزی و آزادی را در این جنگ محقق می‌کنیم."