"جنگ گریلایی در هفتانین تازه آغاز شده است"

رزگار ولات یکی از مقاومتگران هفتانین اعلام کرد، جنگ گریلایی در هفتانین تازه آغاز شده است و گفت؛"بدون شک دولت ترکیه در هفتانین خفه خواهد شد".

حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به هفتانین ادامه دارد. رزگار ولات از ابتدای عملیات اشغالگرانه علیه هفتانین به هفتانین آمده است. وی اعلام کرد، دولت ترکیه برای این حمله از همه‌ی توان تکنیکی خود و از هر شیوه‌ای استفاده کرده است. گریلا نیز با آمادگی کامل در مقابل آنها ایستاده است. او گفت،"آمادگی رفقا در بالاترین سطح است. در هر جای هفتانین مقاومت بی‌مانندی نشان داده شد. درست است تعدادی از رفقا شهید شدند اما در آن حدی که دولت ترکیه انتظار داشت، نیست. گریلایی به شیوه‌ای کارآمد و حرفه‌ای می‌جنگد. هم از لحاظ عملیاتها علیه دشمن و هم از لحاظ خود دفاعی بسیار خوب کار کردند."

ولات در مورد تواناییهای نظامی دولت ترکیه در این عملیاتها گفت؛"بخشی از عملیات استفاده از تکنیکهای هوایی است. در روی زمین هم حملات به شدت ادامه دارند. مزدورها نیز همراه آنها هستند. سربازهای ترک جرات حمله‌ی زمینی را ندارند، بیشتر کسانی که در حملات زمینی شرکت می‌کنند تبهکاران و مزدوران آنها هستند."

گریلا در همه جای هفتانین حضور دارد

ولات در مورد جبهه‌ی گریلا و وضعیت هفتانین اعلام کرد؛"درست است که دولت ترک خود را به چند تپه‌ رسانده است، اما آنطوری که دشمن تبلیغ می‌کند، نیست که گویا کل هفتانین را اشغال کرده است. بر عکس گریلا در سرتاسر هفتانین حضور دارد و مقابله و مقاومت می‌کند. علیه دشمن عملیاتهای قدرتمند انجام می‌شود. در سطح حرفه‌ای و با تکنیکهای بسیار سطح بالا علیه دشمن عملیات انجام می‌شود. دشمن روحیه‌ی خود را از دست داده است. وحشت آنها را فرا گرفته است. آنها منتظر بودند تا در همان ابتدای عملیات گریلا را تضعیف کنند، در دره‌ها آنها را محاصره کنند و از هفتانین اخراج کنند، اما برعکس تبلیغاتشان در رسانه‌ها و تلویزیون، رفقا اینجا هستند. هر روز علیه نیروهای ترک عملیات انجام می‌شود. "

آمدند، اما بازگشتشان آسان نخواهد بود

ولات اعلام کرد، جنگ گریلا نیرو، روحیه و اهداف دشمن را از بین برد. وی اعلام کرد؛"دولت ترکیه بدون شک در هفتانین خفه خواهد شد. ممکن است این جنگ مدت زیادی به طول بینجامد. دولت ترکیه شکست سنگینی خواهد خورد و قربانیان زیادی خواهد داد. بودجه‌ی بسیاری خرج خواهد کرد اما هرگز موفق نخواهند شد. با استفاده از سلاح سنگین، هواپیماهای جاسوسی، نیروی هوایی و تکنولوژی مدرن نمی‌توانند هفتانین را کنترل کنند. برای آنکه یک بار دیگر چنین نقشه‌هایی را برای کوردستان طراحی نکنند، هفتانین به گورستان دولت ترکیه تبدیل خواهد شد و در اینجا خفه خواهند شد و ارادشان شکست خواهد خورد."

ولات به سرچشمه‌ی مقاومت گریلا اشاره کرد و گفت"بدون شک سرچشمه‌ی اساسی مقاومت، رهبر آپو و فکر و اندیشه‌ی او، خلق میهن‌دوست، عشق به خلق، عشق به وطن و خاک است. در هفتانین جنگ گریلایی علیه دولت ترکیه هنوز تازه آغاز شده است. ترک‌ها آمدند، اما بیرون رفتنشان دشوار خواهد بود."