جوانان دامنه‌ی قندیل: در بسیج عمومی هفتانین شرکت ‌می‌کنیم

جوانان دامنه‌ی قندیل موضع‌ خود در مقابل اشغالگری ترکیه را اعلام کردند؛ آماده هستیم در بسیج عمومی هفتانین شرکت کنیم.

جوانان میهن‌دوست کوردستان و زنان جوان مبارز در ۳۰ ژوئن در قندیل با شعار "برای کوردستانی آزاد و مستقل، فاشییم و اشغالگری را شکست بده"، بسیج عمومی هفتانین را اعلام کردند. پس از اعلام آن، زنان جوان مبارز اعلام کردند، کمپین جمع‌آوری امضا را آغاز کرده‌اند تا ارتش ترکیه را از خاک باشور کوردستان بیرون کنند.

در همین چهارچوب جوانان دامنه‌ی قندیل تجمع کردند و با قرائت بیانیه‌ای توسط «بهیز فقی» عضو جوانان میهن‌دوست، موضع خود علیه اشغالگری دولت فاشیست ترکیه را نشان دادند و اعلام کردند، آماده هستند تا در بسیج عمومی هفتانین شرکت کنند.

در این بیانیه آمده است:

"ما به عنوان جوانان دامنه‌ی قندیل حملات دولت اشغاگر ترکیه به دامنه‌ی قندیل و اقلیم کوردستان را محکوم می‌کنیم.

اعلام می‌کنیم، این حملات را نخواهیم پذیرفت. با حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه، زندگی در قندیل و در مرزها بسیار سخت شده است. دولت اشغالگر ترکیه اعلام کرده است که مقرهای پ.ک.ک را بمباران می‌کنیم اما هدف آنها اشغال باشور کوردستان و قتل عام غیرنظامیان است. در حملاتشان تفاوتی میان غیرنظامیان و نیروهای پ.ک.ک قائل نمی‌شوند و به هر مکانی و هر کسی حمله می‌کنند. در حملات اخیرشان نیز این امر کاملا مشهود بود.

ما به عنوان جوانان دامنه‌ی قندیل در کمپین اخراج ارتش ترکیه از خاک باشور کوردستان و عراق شرکت می‌کنیم. هم زمان برای بسیج عمومی هفتانین اعلام می‌کنیم، با همه‌ی توان و عقیده‌ی خود هر کاری لازم باشد علیه اشغالگری ترکیه در هفتانین انجام می‌دهیم و برای آن آماده هستیم."