حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان کنفرانسی را در رابطه با قتلعام ایزدی‌ها برگزار می‌کند

روز ۴ آگوست ٢٠٢٠، حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان با هدف جلب توجه به ٧٣مین فرمان کنفرانسی را با شعار «ایزدی‌ها به سوی آینده گام برمی‌دارند» در شنگال برگزار خواهد کرد.

حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان (پاده) اعلام کرد که به مناسبت ششمین سالروز قتلعام ٣ آگوست ٢٠١۴ ایزدی‌ها در شنگال، کنفرانسی را با موضوع دلایل قتلعام و آینده ایزدی‌ها برگزار می‌کند.

کمیته برگزارکننده کنفرانس «ایزدی‌ها به سوی آینده گام برمی‌دارند» در رابطه با این کنفرانس اعلام کرد:"۶ سال از فرمان ٣ آگوست سپری شد که طی آن در مقابل چشمان تمامی جهانیان جامعه ایزدی با قتلعام بزرگ قرن ٢١ روبرو شد. تمامی جهان در مقابل این قتلعام و فرمان ساکت نشست. با گذشت ۶ سال از این قتلعام اما سکوت جهانیان همچنان ادامه دارد. مطالبات ایزدی‌ها و قربانیان قتلعام هنوز محقق نشده‌اند.

حزب آزادی و دمکراسی ایزدیان (پاده) در این راستا کنفرانسی بزرگ را با مشارکت ٣٠٠ مهمان داخلی و خارجی برگزار می‌کند.

مهمانان شرکت کننده اهل شنگال، مسئولین و مدیران شنگال، مسئولین ایزدی در کشورهای اروپا و در کشور عراق، مسئولین نیروهای نظامی شنگال و خودمدیریتی شنگال می‌‌باشند.

در این کنفرانس وضعیت ایزدی‌ها قبل از قتلعام ٣ آگوست ٢٠١۴، دلایل فرمان ٧٣ و آینده جامعه ایزدی مورد گفتگو قرار می‌گیرد.

کنفرانس با شعار «ایزدی‌ها به سوی آینده گام برمی‌دارند» رأس ساعت ٩ روز سه‌شنبه (۴ آگوست/١۴ مرداد) در سالن آزادی واقع در مرکز شهر شنگال برگزار می‌شود.