حزب دمکرات کوردستان از یکسال پیش ایوب خلیل را به گروگان گرفته است

ایوب خلیل جوان میهن‌دوست اهل برادوست از یکسال پیش توسط پ.د.ک ربوده شده و همچنان در حبس است.

سال گذشته جوانان میهن‌دوست باشور در محکومیت حملات رژیم اشغالگر ترک به خلق کورد اقدام به برپایی خیمه در منطقه برادوست کرده بودند. نیروهای حزب دمکرات کوردستان به درخواست مسئولین ترکیه یکی از جوانان را به نام ایوب خلیل دستگیر کردند. یکسال از ربودن ایوب خلیل گذشته است. خلیل از سوی بازجوهای میت و پاراستن پ.د.ک بارها مورد شکنجه قرار گرفت و پس از یکسال هنوز جلسه دادگاهی وی برگزار نشده است. خانواده ایوب خلیل چند بار با فرزندشان ملاقات کرده‌اند.

حزب دمکرات کوردستان سال گذشته پس از قیام شلادزه علیه اشغالگران ترک چهار جوان کورد را به نام‌های فیلال، کاوه، جمال و حازم شهباز که به خیابان‌ها آمده بودند ربودند و پس از هفت ماه همچنان در بازداشت نگه می‌دارد.