حکم ۱۵ سال حبس برای یک شهروند کورد

یک شهروند کورد اهل مهاباد به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان، "ایرج صوفی محمد" شهروند کورد اهل مهاباد، از سوی شعبه‌ی دوم دادگاه انقلاب اورمیه به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

ایرج صوفی محمد حدود ٨ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود.

وی روز شنبه ۲۷ اردیبهشت بدون داشتن حق وکیل تعیینی در شبه‌ی دوم دادگاه اورمیه به ریاست قاضی "علی شیخ لو" با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در گروههای تندرو مذهبی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

این حکم امروز به این شهروند کورد در زندان مرکزی اورمیه ابلاغ شد.

ایرج صوفی محمد پیشتر نیز در سال ۹۶ توس نیروهای امنیتی بازاشت شده بود و با همین اتهام از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب اورمیه به ۱٨ ماه حبس محکوم شده بود.

وی در سال ۹۷ پس از اتهام دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.