خلق مقاومتگر آمد به روایت دوربین

غصب شهرداری‌های آمد، وان و مردین از سوی رژیم سفاک اردوغان با اعتراضهای گسترده از سوی خلق کرد و دیگر نیروهای دمکراسی‌خواه روبرو شده است.

خلق در کردستان، ترکیه و اروپا در محکومیت غصب شهرداری‌های آمد، وان و مردین از سوی رژیم کودتاگر ترکیه به میدان‌ها سرازیر شدند. 
دولت ترک در مقابل هزاران چماقدار خویش را همراه با خودروهای آبپاش و گاز اشک‌آور به مراکز این شهرها اعزام کرده است. تصاویر منتشر شده حاکی از استیصال تبهکاران در مقابل مردم خشمگین آمد است.

خبرگزاری فرات تصاویری از این اعتراضات را منتشر می‌کند؛