دستگیری چهار شهردار در استان آمَد

چهار شهردار برگزیده مردمی در شهرهای آمَد، پیاس، کاراز و بسمل صبح امروز از سوی چماقداران اردوغان دستگیر شدند

   سلچوک مزراکلی رئیس مشترک شهرداری کلانشهر آمَد و کزیبان یلماز، اورهان ایاز و روژدا نازیلر روئسای مشترک شهرداریهای پیاس (کایاپنار)، بسمل و کاراز صبح امروز از سوی چماقداران اردوغان دستگیر شدند.

   مزراکلی همراه با روئسای مشترک کلانشهرهای وان و مردین در کودتای رژیم اردوغان در ١٩ آگوست ٢٠١٩ از سمت خویش برکنار و شهرداری‌های این سه شهر توسط رژیم کودتا غصب شد.

   اعلام شد که هر چهار شهردار برای تحقیق بیشتر در بازداشت خواهند ماند.

   چماقداران رژیم اشغالگر ترک ساختمان شهرداریها را در آمد، وان و مردین به پایگاه نظامی مبدل کرده است.