دولت ترکیه در باشور کوردستان ۲۰ روستای آسوری‌ها را تخلیه کرده است

اتحاد آسوری‌های اروپا اعلام کرد، به دلیل حملات دولت اشغالگر ترکیه به باشور کوردستان، ۲۰ روستای آسوری و کلدانی تخلیه شده‌اند، هم زمان برای انجام "اعتراض فوری" فراخوانی منتشر شد

شورای رهبری اتحاد سریانی‌های اروپا اعلام کرد، در نتیجه‌ی عملیات ۱۶ ژوئن دولت ترک تحت عنوا پنجه‌ی کارتال مردم و غیرنظامیان کشته و آواره شده‌اند.

در بیانیه‌ی منتشر شده آمده است که دولت ترکیه با این عملیات می‌خواهد مناطق اشغال شده را گسترش دهد و همچنین آمده است:" آ.ک.پ و رجب طیب اردوغان، به طور ویژه در عراق و سوریه تلاش می‌کند، دمگرافی منطقه را تغییر دهد و سایر مناطق را اشغال کند. ترکیه در عفرین و شمال و شرق سوریه جبهه‌ی جدیدی درست کرده است، مردم منطقه را مجبور به کوچ دسته جمعی کرده و هم زمان دست به کشتار زنان و کودکان و غیر نظامیان می‌زند. در این میان روستاهای مسیحیان سوریه هم تخلیه شده‌اند و همین سبب یک کوچ دسته جمعی دیگر شده است."

اتحاد آسوری‌های اروپا همچنین در بیانیه‌اش آورده است که از آن روزی که دولت ترکیه عملیات کارتال -پنجه را آغاز کرده است، ۲۰ روستای کلدانی، سریانی و آسوری‌ها تخلیه شده‌اند.

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است:"اهالی این روستاها برای آنکه در امنیت و آسایش زندگی کنند، آواره‌ی مناطق دیگر مانند دهوک و زاخو شده‌اند. این هم سبب نتایج غیره‌منتظره و نامطلوب خواهد شد."

در پایان بیانیه‌ی اتحاد آسوری‌های اروپا برای انجام اعتراظات فوری فراخوانی منتشر شده است که در آن آمده است:"اتحاد سریانی‌های اروپا از همه‌ی دستگاه‌های مرتبط عراق و مسئولین منطقه‌ای می‌خواهد، برای ممانعت از عملیاتهای دولت ترکیه و حفاظت از زندگی مردم منطقه، به شیوه‌ای جدی و فوری موضع خود را نشان دهند. هم زمان سازمان ملل، اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا و نیروهای منطقه‌ای، راه حلی دائمی برای مردم منطقه بیابند."