دولت ترکیه روستاهای هفتانین را بمباران می‌کند

دولت ترکیه و ارتش اشغالگرش به حملاتشان به هفتانین ادامه می‌دهند و برای آنکه روستاها تخلیه شوند، آنها را بمباران می‌کند.

دولت ترکیه از ۱۶ ژوئن حملات اشغالگرانه‌اش به هفتانین را آغاز کرده است. ترکیه ادعا می‌کند که فقط مقرهای نیروی گریلا را بمباران می‌کند اما در حقیقت محل زندگی غیرنظامیان در باشور کوردستان را بمباران می‌کند.

روستای برسیف در زاخو به دلیل موقعیت جغرافیاییش، جایگاه ویژه‌ای دارد و چند روز پیش جنگنده‌های دولت اشغالگر ترکیه بمباران آنرا آغاز کرده‌اند.

اهالی روستای برسیف علیه بمباران‌های دولت ترکیه گفتند؛"پ.ک.ک در اینجا حضور ندارد، اینجا محل زندگی ما است. دولت ترکیه نه تنها قصد کشتن گریلا را دارد، بلکه می‌خواهد همه‌ی ما را قتل‌عام کند. در روستا غیرنظامیان زندگی می‌کنند، اما مشخص است که حکومت اقلیم خاک ما را به ترکیه فروخته است. باغ‌ها و زمینهای کشاورزی ما آسیب دیده‌اند و دام‌های ما از بین رفته‌اند."

اهالی روستا می‌گویند:"ترکیه از وسط زمینها و باغ‌های ما جاده درست می‌کند. به همین دلیل ما بسیار نگران هستیم و شرایط را خطرناک می‌بینیم. حکومت اقلیم چشم‌های خود را بسته است، اما ما دست از خاک و روستای خود نخواهیم کشید."