دیدار هیئت ه.د.پ و ک.ج.د با ریاست جمهوری عراق

هیئت حزب دمکراتیک خلق‌ها و کنگره جامعه دمکراتیک با پایان دیدار دو روزه از شهر هولیر صبح امروز به سلیمانیه رسیدند. این هیئت پس قبل از ظهر امروز با برهم صالح رئیس جمهوری عراق دیدار کردند.

   هیئت ه.د.پ و ک.ج.د متشکل از سزای تملی رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، فاطمه کورتولان دبیر نمایندگان ه.د.پ در مجلس ترکیه و پارلمانتارهای این حزب فلکناس اوجا و ایمام تاشچر، همچنین بردان ازتورک رئیس مشترک کنگره جامعه دمکراتیک- ک.ج.د صبح امروز وارد سلیمانیه شدند.

   هیئت ه.د.پ و ک.ج.د قبل از ‌ظهر به دیدار برهم صالح رییس جمهوری عراق رفتند. این دیدار رأس ساعت ١٢ در منزل برهم صالح انجام گرفت. اعلام شد که هیئت مذکور به دیدار جنبش آزادی کوردستان خواهد رفت.

   هیئت ه.د.پ و ک.ج.د سپس از آرامگاه مام جلال طالبانی زیارت به عمل می‌آورند و پس از آن به دیدار هیرو ابراهیم احمد همسر مام جلال خواهند رفت. همچنین پس از این دیدار هیئت با حزب تغییر هم دیدار خواهد کرد. گفته می‌شود که سفر این هیئت به سلیمانیه دو روز به درازا خواهد کشید.

​​​​​​​   هیئت ه.د.پ و ک.ج.د در دو روز گذشته در هولیر با هر یک از نیچیروان بارزانی رییس اقلیم کوردستان و مسعود بارزانی رییس حزب دمکرات کوردستان ملاقات به عمل آورده بودند.