دیرک: گریلا توطئه‌گران را متوقف می‌کند

دیانا دیرک گریلای یژاستار در سخنانی با اشاره به اینکه توطئه‌گران درصدد روزآمد کردن فتنه هستند گفت، گریلا مقابل توطئه‌گران می‌ایستد و آنها را متوقف خواهد کرد

یکی از گریلاهای یژاستار به نام دیانا دیرک به مناسبت ٢١مین سالروز توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه که رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و جنبش آزادی را هدف قرار داده بود با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

دیرک در سخنان خویش با بیان اینکه کوردها صدها سال است با توطئه‌گران روبرو بوده‌اند اما عبدالله اوجالان به این بازی پایان داد و از اینرو توطئه‌گران رهبر خلق کورد را هدف فتنه قرار دادند.

دیرک گفت:"می‌خواستند در شخص رهبری ملت کورد را از میان بردارند اما موفقیتی کسب نکردند، فلسفه رهبری و انسانی که ثمره این فلسفه است هیچگاه شکست نمی‌خورد و زیان نمی‌بیند. در این مرحله می‌خواهند توطئه را روزآمد کنند اما گریلای مبارز در سال ٢٠٢٠ خود را بیش از زمانی با فلسفه رهبری عجین نموده و نیرومندتر شده‌اند. گریلاها بر اساس اتحاد خلق‌ها و به موازات خلق مبارزات را به پیش می‌برند، توطئه‌گران را ناکام خواهند کرد. ما به عنوان گریلاهای یژاستار پیمانمان با رهبری را تجدید می‌کنیم به آزادی رهبری جامه عمل بپوشانیم. مبارزه خویش را بر این مبنا گسترش می‌دهیم."