رئیس جبهه‌ی ترکمانی: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد وضعیت کرکوک به پیش از ۱۶ اکتبر باز گردد

ارشد صالحی رئیس جبهه‌ی ترکمانی می‌گوید: هرگز اجازه نخواهیم داد وضعیت کرکوک  به قبل از ۱۶ اکتبر بازگردد و هرگز اجازه ی بازگشت پیشمرگه را نخواهیم داد.

   ارشد صالحی رئیس جبهه‌ی ترکمانی و از جاسوسهای دستگاه اطلاعاتی ترکیه میت در مصاحبه‌ای با کانالهای احزاب ترکمانی گفت: "اگر درخت خرماها به قیمت جان مهمترین اشخاص هم تمام شوند هرگز اجازه نمیدهیم وضعیت کرکوک به پیش از ۱۶ اکتبر سال ۲۰۱۷ بازگردد و به گفته‌ی دیگر هرگز اجازه نخواهیم داد یک بار دیگر نیروهای پیشمرگه در این شهر صاحب قدرت شوند."

   این گفته‌ی ارشد صالحی رئیس جبهه‌ی ترکمانی تکرار دوباره‌ی سخنان صدام حسین در سال ۱۹۷۶ است.

   همچنین ارشد صالحی از نخست وزیر خواست تا نیروهای ارتش عراق را به کرکوک و بخشهای اطراف بفرستد.

   دولت ترکیه و تبهکارانش در کرکوک به طور مداوم چنین سخنانی را تکرار می‌کنند و قصد دارند همزیستی در کرکوک را از بین برده و سبب نگرانی شهروندان شوند.

   این سخنان ارشد صالحی جاسوس میت ترکیه در شبکه‌های اجتماعی بازنشر یافت و سبب ایجاد نارضایتی در میان شهروندان و ایجاد نگرانی هموطنان شد.