راهپیمایی باشکوه خلق سلیمانیه در حمایت از مقاومت روژاوا

طیف‌های گوناگون شهر سلیمانیه در محکومیت حملات رژیم اشغالگر ترک و تبهکارانش و همچنین اعلام حمایت از مقاومت روژآوای کوردستان تظاهراتی اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان شعار "زنده باد مقاومت روژآوا "سر می‌دهند.

    راهپیمایی سلیمانیه ساعت ١۶ با ابتکار عمل "جبهه‌ی مردمی حمایت از روژآوای کوردستان" از خیابان سالم به سوی پارک مرکزی شروع شد.

    هزاران شهروند که در میان آنان فعالین مدنی، روشنفکران، ماموستاهای دینی، پارلمانتار، هنرمند و بخش‌های دیگر جامعه جای گرفته بودند خشم و انزجار خود را از رژیم جنایتكار ترک ابراز نمودند.

    شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای "زنده باد مقاومت روژآوا، زنده باد مقاومت ی.پ.گ، زنده باد مقاومت ق.س.د، پیروزی پیروزی برای روژاوا پیروزی، مبارزه مبارزه برای روژآوا مبارزه، تروریست اردوغان" و شعارهایی مبنی بر همبستگی ملت کورد خواستار اتحاد و همبستگی کوردها شدند.

​​​​​​​    راهپیمایان با دردست گرفتن پرچم‌های ق.س.د، ی.پ.گ، ی.پ.ژ و اقلیم کردستان به تظاهرات خویش ادامه می‌دهند.