رد درخواست ملاقات خانواده اوجالان

روز گذشته هر کدام از محمد اوجالان و مظلوم دینج وصی خانواده اوجالان با ارائه درخواستی خواهان دیدار از جزیره و زندان امرالی و ملاقات با عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد شده بودند. دادستانی رژیم ترک یکبار دیگر با درخواست ملاقات مخالفت کرد

حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان همچنان ادامه دارد. ترکیه از هرگونه ملاقات وکلا و خانواده اوجالان ممانعت به عمل می‌آورد. رژیم ترک همزمان مانع ملاقات خانواده سه زندانی دیگر در جزیره امرالی می‌شود.

 

دولت ترکیه از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١ / ۵ مرداد ١٣٩٠ با بهانه‌های واهی از دیدار اوجالان با وکلایش جلوگیری کرده است.