رژیم تبهکار ترکیه سخنگوی مشترک کنگره دمکراتیک خلق‌ها را دستگیر کرد

سدات شن‌اُغلو سخنگوی مشترک ه.د.ک از سوی چماقداران اردوغان دستگیر شد

رژیم تبهکار ترک در ادامه قتل‌عام سیاسی کوردها سدات شن‌اُغلو را دستگیر کرد

شن‌اُغلو صبح امروز در شهر آمد دستگیر شد و سپس استانبول منتقل شد. اعلام شد که حکم دستگیری شن‌اُغلو و بازداشت سه روزه او از سوی دادستانی ترک صادر شده است.

کنگره دمکراتیک خلق‌ها در حساب کاربری توئیتر خود پیامی را در این رابطه منتشر کرده است:"چرخ ظلم همچنان در حرکت است. سدات شن‌اُغلو سخنگوی مشترک دستگیر شد، مبارزه ما نه تنها برای امروز بلکه برای فرداست. ما نابود نخواهیم شد."