رژیم فاشیست تُرک از انتقال پیکر شهید روژدا به روژهلات کوردستان جلوگیری کرد

رژیم اشغالگر ترکیه پس از شش ماه کارشکنی در تحویل پیکر شهید کُبار هاجی‌زاده از انتقال آن به زادگاهش در ماکو -روژهلات جلوگیری کرد.

کُبار هاجی‌زاده با کد سازمانی «روژدا جودی» گریلای یژاستار روز ٢۴ سپتامبر ٢٠١٩ در جنگ با ارتش اشغالگر ترکیه در منطقه لیجه استان آمد همراه با دو گریلای دیگر همرزمش به شهادت رسید. پیکر شهید روژدا توسط ارتش ترک به پزشکی قانونی شهر آمَد منتقل شد. علی‌ حاجی‌زاده پدر شهید کُبار روز ٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ برای تحویل گرفتن جنازه دخترش از شهر ماکو به شهرِ آمَد رفت و با همکاری جمعیت حمایت و همکاری با خانواده ناپدیدشدگان روز ٢٩ ژانویه ٢٠٢٠ نمونه تست دی‌ان‌اَی داده بود.

پس از ٣٧ روز نتیجه تست دی‌ان‌اَی اعلام شد. روز گذشته پس از ٣٧ روز از اعلام نتیجه تست دی‌ان‌اَی و ١۶۵ روز پس از شهادت پیکر کُبار حاجی‌زاده از پزشکی قانونی دانشکده پزشکی گازی یاشارگل شهر آمَد تحویل وکلای خانواده شد، اما مسئولان دروازه مرزی بازرگان به بهانه وجود بیماری کرونا مانع از انتقال پیکر به ماکو در روژهلات کوردستان شدند. اعضای خانواده و وکلای آنان برای خاکسپاری پیکر شهید روژدا به سوی بخش بازید استان آگری به راه افتادند.

ارتش و پلیس تُرک راه کاروان حامل جنازه شهید را ١٠ بار سد کردند

ظهر جمعه ۶ مارس مسئولین جمعیت حمایت و همکاری با خانواده ناپدیدشدگان برای خاکسپاری پیکر شهید روژدا بسوی آرامگاه بخش بازید به راه افتادند. کاروان خودروهای حامل جنازه شهید در نزدیکی شهر بدلیس متوقف شد و با بهانه‌ی اینکه 'مدیر امنیت بخش باید موافقت کند' دستکم ١٠ بار راه کاروان را سد کردند. به همین دلیل وکیل خانواده و اعضای جمعیت حمایت و همکاری با خانواده ناپدیدشدگان مجبور شدند پیکر شهید روژدا را پس از ١۶۵ روز از شهادت غروب روز جمعه ۶ مارس/ ١۶ اسفند در آرامگاه شهر بازید به خاک بسپارند.