ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک: نیروی ما زنان این جنگ را متوقف می‌کند

لیلا گوون در این دیدار خود با اشاره به وضعیت ترکیه اظهار داشت: ما زنان می توانیم این جنگ را با نیروی خود متوقف کنیم. اما برای توقف این جنگ پیش از هر چیز باید انزوا خاتمه پذیرد.

 لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان از منطقه چلی دیدار کرد. لیلا گوون در این دیدار خود با اشاره به وضعیت ترکیه اظهار داشت: ما زنان می توانیم این جنگ را با نیروی خود متوقف کنیم. اما برای توقف این جنگ پیش از هر چیز باید انزوا خاتمه پذیرد.

لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د، نمایندگان پارلمان و اعضای رهبری حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر و نواحی تابعه جولمرگ به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان از منطقه چلی دیدار کردند. گوون و هیات همراه وی با دیدار از بازاریان وارد دفتر مرکزی این حزب در این شهر شدند. گوون در دفتر حزب مکراتیک خلق‌ها سخنرانی کرده و با اشاره به وضعیت جنگی که ترکیه در آن قرار دارد اظهار داشت: ما زنان می‌توانیم این جنگ را متوقف کنیم. نیروی زنان این جنگ را می‌تواند متوقف کند. باید پیش از هر چیز مسئله اساسی که انزوا است خاتمه پذیرد. باید راه برای گفتگو باز شود. تا زمانیکه انزوا وجود داشته باشد و دیالوگ آغاز نشود، این مسئله حل نمی‌شود. لازم است ما زنان که نمایندگی صلح را بر عهده داریم گرهم آمده و بیش از پیش متحد شویم. باید ما در مقابله با وضعیت جنگ زده ترکیه موضع قاطعی اتخاذ کنیم.